– Fastlegene har en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten, og må involveres når kommunen planlegger hvordan vaksineringen skal skje, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en nyhetsmelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Det er fastlegene som sitter på den viktige kunnskapen om befolkningen som er nødvendig for å sikre at de med høy risiko for sykdom blir vaksinert.

– Vaksinasjonsplanene i kommunene må ta hensyn til at fastlegene fortsatt får ivaretatt det akutte og de kronisk syke. Det blir derfor viktig å finne frem til hensiktsmessig ansvarsfordeling lokalt, for å bruke ressursene best mulig. Tidlig involvering, forutsigbarhet og god organisering er avgjørende. Fastlegene står klare til å bidra, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby innbyggerne vaksine mot covid-19. Fastlegene må involveres i kommunenes planlegging fordi de nå får plikt til å bidra til at innbyggere på deres liste, får tilbud om vaksine. Hvordan fastlegene skal bidra, må fremgå av kommunenes planer.

Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, gjennomføre vaksinasjon og samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra HOD.