EKSTRA ARBEIDSTIMER: Fra 1. mars 2020 til februar 2022 er det registrert 53.373 ekstra arbeidstimer på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Sykehus i Oslo har registrert over 53.000 overtidstimer gjennom pandemien

Fra 1. mars 2020 til februar 2022 er det registrert 53.373 ekstra arbeidstimer på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Og da er ikke innleide vikarer medregnet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

De ekstra arbeidstimene er knyttet til koronaviruset, og tallene inkluderer ikke innleide vikarers arbeidstimer, skriver Avisa Oslo.

Det var flest overtidstimer i april 2020 da det ble registrert 9.000 ekstra arbeidstimer.

På grunn av arbeidet knyttet til koronaviruset, har 8.885 behandlinger blitt utsatt i løpet av pandemien. Og sykehuset opplyser at ventetiden for behandling innen somatikk har økt med fem dager fra 55 dager i mars 2020 til 60 dager i 2022. Ventetiden for behandling innen psykisk helsevern har økt med fire dager fra 32 til 36 dager i samme periode.

På samme tid er det registrert 8.600 fraværsdager relatert til koronaviruset. 1.200 ansatte har vært i karantene, som utgjør 12.500 karantenedager til sammen.

Diakonhjemmet sykehus er det sykehuset i landet som har hatt nest flest koronainnleggelser per 1.000 innbyggere, ifølge sykehusets egne beregninger.

Sykehuset er lokalsykehuset for innbyggerne i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner.

amalie.vadla@ntb.no

Powered by Labrador CMS