Illustrasjon: Getty Images Foto:

Illustrasjon: Getty Images

Foto:

Studie: Antiparasittært legemiddel kan ha koronaeffekt

En in vitro-studie ledet av australske Monash University har vist at en enkelt dose med det antiparasittære legemiddelet ivermectin kan stoppe SARS-CoV-2-virusets vekst i cellekulturer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Studien ble nylig publisert i det fagfellevurderte medisinske tidsskriftet Antiviral Research, og er et samarbeid mellom Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) og Peter Doherty Institute of Infection and Immunity

Ifølge Norsk legemiddelhåndbok er ivermectin et bredspektret legemiddel som hemmer parasittens nevrotransmisjon, og som blant annet brukes mot alvorlig skabb («norsk» skabb).

– Signifikant reduksjon etter 24 timer
Forskerne bak studien viser til at in vitro-forsøk med ivermectin kan ta livet av SARS-CoV-2-viruset i cellekulturer innen 48 timer, og at en enkelt dose med legemidlet kan stoppe virusets vekst i disse cellekulturene.

– Vi fant at til og med en enkeltdose med legemidlet kunne fjerne alle virale RNA innen 48 timer, og vi så også signifikant reduksjon etter 24 timer, sier studielederen, Dr. Kylie Wagstaff ved BDI i en uttalelse på universitetets nettside.

For tidlig å konkludere om effekt
Wagstaff påpeker at selv om det nå er vist effekt i in vitro-forsøk, kan man ikke konkludere om effekten av ivermectin som potensiell Covid-19-behandling før legemidlet har vært gjennom pre-kliniske og kliniske studier. Neste steg vil nå være å forsikre at doseringene som har vist effekt in vitro er trygg for bruk også i mennesker.

– Ivermectin er et mye brukt legemiddel, og sees på som et trygt legemiddel. Vi må nå finne ut om dosen vi kan bruke i mennesker er effektiv.

In vitro-effekt mot flere virustyper
Det antiparasittære legemidlet har også tidligere vist seg å være effektiv in vitro mot flere andre smittsomme virus, inkludert hiv, Dengue, influensa og zika.

– Når vi nå er inne i en global pandemi, og det ikke finnes godkjente behandlinger av denne sykdommen, kan legemidler som allerede eksisterer over hele verden hjelpe mennesker raskere. Realistisk sett kommer det til å ta en stund før en vaksine mot denne sykdommen er bredt tilgjengelig, sier Wagstaff.

Powered by Labrador CMS