156 økonomier har sagt ja: Nå er Covax «open for business»

På 75-årsdagen til FN, som markerte løsningen på en internasjonal konflikt gjennom internasjonalt samarbeid, blir vaksinekoalisjonen Covax erklært «open for business», etter at 64 høyinntektsland har forpliktet seg til å sikre lik og rettferdig tilgang til en covid-19-vaksine. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det kunngjorde Verdens helseorganisasjon (WHO) på en virtuell pressekonferanse mandag. Til stede var også vaksinestiftelsen GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) og vaksinekoalisjonen CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

Tidlig under koronaviruspandemien ble det av WHO og under GAVI, i samarbeid med vaksinekoalisjonen CEPI, organisert en allianse for en rask og bred fordeling blant alle trengende land av fremtidige covid-19-vaksiner.

Alliansen fikk navnet Covax. Målet er at alle land skal få tilgang til en eventuell vaksine på samme tid, samt at dem som trenger det mest, får det først.

– Pandemien er ingen konkurranse
– Så har vi ingen garanti for at en vaksine vil virke, men jo flere som testes jo høyere er sannsynligheten for at noen vil lykkes. Per i dag er over 200 vaksinekandidater i enten klinisk eller preklinisk fase. Noen vil feile, andre vil lykkes. Covax vil sikre en global utrulling, noe som vil hjelpe til å få pandemien under kontroll og redde liv. Pandemien er ingen konkurranse, det er i alle lands interesse å trekke i samme retning. Det hjelper ikke å vaksinere alle i et land. Det som hjelper er å vaksinere de som trenger det i alle land, sier dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-sjef, under pressekonferansen.

Men Coxax trenger penger. Mye penger.

– Vi har allerede samlet inn tre milliarder dollar til startkapital. Men vi trenger 35 milliarder, 15 av dem omgående, for å få oppskalert Covax. Flere land må forplikte seg. Det er ikke bare det rette å gjøre, men det smarte å gjøre, sier WHO-sjefen.

Milepæl
Seth Berkeley, som er direktør i GAVI, beskriver 21. september 2020 som er svært viktig dag.

Med 156 økonomier som en del av Covax, to tredeler av verdens befolkning, kan vi sikre en global løsning på et globalt problem. Seth Berkeley, adm.dir. i GAVI

– Det er vanskelige økonomiske tider for alle land. Likevel vil mange bidra, ikke bare for å beskytte sine innbyggere, men også for å beskytte andre. 64 land har signert en forpliktende avtale og vi er i forhandlinger med 38 til. Når finansieringen er i boks, kan vi begynne å skrive kontrakter med legemiddelindustrien for å bli deres vaksinepartner. Med 156 økonomier som en del av Covax, to tredeler av verdens befolkning, kan vi sikre en global løsning på et globalt problem, sier Berkeley.  

Klikk her for liste over land 

Starten på et produkt av globalt samarbeid
CEPI-direktør, Richard Hatchett, takker alle de landene som til nå har formalisert sin forpliktelse til Covax.

– Vi jobbet hardt i flere måneder for å få Covax opp og gå og forhindre en skjevfordeling av vaksiner, som vi så under svineinfluensapandemien.

– Dagen i dag markerer starten på et produkt av globalt samarbeid. Covid-19 kan ikke slås ned land for land. Vi må dele på de vaksinene som kommer, noe som aldri er gjort før. Vi er på vei til å skape en viktig presedens for verden. Og jeg blir veldig oppmuntret av å se alle landene som er med, sier han, men advarer:

– Veien frem dit er veldig land og vi er ennå ikke trygge. Vi må jobbe videre med å finansiere vaksineutvikling, skrive avtaler og forberede land til å kunne ta imot en vaksine – når den kommer. Det er også viktig å ha realistiske forventninger til det. Men i dag feirer vi en viktig milepæl og et vendepunkt i kampen mot covid-19, oppsummerer han.

FAKTA:

  • 35 høyinntektsland, får følge av 29 «Team Europa»-land gjennom avtale med EU-kommisjonen, slutter seg til COVAX-mekanismen. Flere er ventet over de neste dagene.

  • Disse økonomiene fullfinansierer sin egen deltakelse i COVAX-mekanismen og kommer i tillegg til 92 lavinntektsland som er tilgjengelige for støtte gjennom innkjøpsgaranti-ordningen Gavi COVAX Advance Market Commitment.

  • Det betyr at så langt i alt 156 økonomier, som representerer nær to tredeler av verdens befolkning, nå enten har forpliktet seg til å delta, eller er tilgjengelig for å motta vaksiner gjennom COVAX. 

  • Fordeling av vaksiner, så snart de er lisensiert og godkjent, vil gjøres i tråd med et rammeverk som i dag er offentliggjort av Verdens helseorganisasjon (WHO).
  • Rammeverket følger prinsippet om rettferdig og likeverdig tilgang og sikrer at ingen av landene som deltar blir utelatt.
  • Prioriteringer for utrulling av vaksiner i enkeltland vil få råd fra WHOs ekspertgruppe for strategisk rådgivning om vaksinering (SAGE), som nylig utga et verdi-rammeverk som legger grunnlaget for framtidige retningslinjer og valg av målgrupper for vaksinering.
Powered by Labrador CMS