FORSKJELLER: Rektor ved Universitetet i Tromsø, og styreleder for universitets- og høgskolerådet, Anne Husebekk sier kuttene i Helsbibliotekets tilbud vil føre til A- og B-lag av institusjoner. Foto: Skjermdump/Tommy Hansen, UiT

Foto:

– Rammer kvaliteten i helsevesenet

Det sier Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø og styreleder for Universitets- og høgskolerådet (UHR). UHR ber i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om styrking av Helsebibliotekets budsjett, slik at nasjonale tilganger til lisensbelagte tidsskrifter, oppslagsverk og annen kvalitetssikret og oppdatert faglig kunnskap kan reetableres.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Helsebiblioteket.no måtte kutte 4500 tidsskrift i tilbudet, fordi Folkehelseinstituttet (FHI) sliter med å finansiere ordningen. I desember ble det varslet nye kutt fra januar 2021.

– Kuttene er godt argumentert. FHI har vært gjennom de samme ABE-kuttene som andre institusjoner i offentlig sektor. I tillegg kommer en svak krone og økte priser som gir økt kostnad på tidsskriftabonnement, sier Husebekk.

– Blir A- og B-lag

I 2020 ble tidsskiftpakkene PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection sagt opp fra 1. mars. Og fra januar 2021 ble tidsskiftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA sagt opp. Nå er det kun New England Journal of Medicine igjen.

– Forlagene lager pakker man kjøper tilgang til. Sier man opp et abonnement mister man tilgang til svært mange tidsskrift. Nå er det kun ett tidsskrift igjen. Det er et godt tidsskrift, men det er andre som er fint å ha tilgang til, sier Husebekk.

UHR skriver i brevet at forskjellene mellom institusjonene vil øke som en konsekvens. Noe som kan bidra til dårligere kompetanseutvikling og rekruttering av kompetent personell til primær- og spesialisthelsetjenesten i distriktene.

– De institusjoner som fremdeles er tilknyttet et universitetsbibliotek, vil fremdeles ha tilgang til svært mange medisinske tidsskrift. Mens dem som ikke er, det mister den. Det blir et A-lag og et B-lag.

– For eksempel her i Tromsø så vil Universitetssykehuset Nord-Norge fremdeles ha en kobling til universitetsbiblioteket. Mens primærhelsetjenesten og de deler av spesialisthelsetjenesten som ikke er tilknyttet et universitetsbibliotek, mister denne tilgangen, sier Husebekk.

Oppfordring

UHR ber Helse- og omsorgsdepartementet sørge for styrking av Helsebibliotekets budsjett, slik at nasjonale tilganger kan reetableres.

– Det er det som har vært visjonen med Helsebiblioteket, at alle som ikke er tilknyttet universitetsbibliotek også får tilgang på oppdatert kunnskap via medisinske tidsskrift.

Husebekk sier det er svært uheldig at dette med tanke på situasjonen man befinner seg i.

– Pandemien har vist viktigheten av enkel tilgang til pålitelig og oppdatert kunnskap.

– Det norske helsevesenet blir mindre kunnskapsbaserte når helsepersonell ikke har tilgang til oppdatert kunnskap. Til syvende og sist er det snakk om kvaliteten i helsevesenet.

Andre reaksjoner

– Når tilgangen blir borte, vil verken lege eller pasient kunne skaffe seg den beste og mest oppdaterte medisinske kunnskap. Hvordan er det du tenker, helseminister Bent Høie?, spurte Kristine Utne, leder i Yngre legers forening, professor leder Leger i Vitenskapelige Stillinger, Mette Kalager og Anne-Karin Rime, leder for Norsk Overlegeforening og visepresident i Legeforeningen.

Leger raste mot kuttene. – Vi er på langt nær ferdig med covid-19, og timingen for kuttene i Helsebiblioteket kunne ikke vært dårligere, uttalte leder i Norsk forening for Allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Powered by Labrador CMS