Bygdehjerter banker for nynorsk medisin

Medlemmer i Medisinsk Mållag dikterer sin nynorsk på fagert og klart vis. Drømmen er å få alle notater avskrevet på korrekt nynorsk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Haukeland Universitetssykehus er et nynorsk sykehus - takket være Medisinsk Mållag.

Mållagets hovedformål er å dyrke og spre kunnskap om nynorsk medisinsk fagmål.

Alle forstår nynorsk!
- Ingen norsktalende i Norge har problemer med å forstå nynorsk, forsikrer Turid Thune, leder i Mållaget og seksjonsoverlege ved hudavdelingen på Haukeland.

Hun sier det viktigste er at en forsøker å bruke norske ord - og ikke så mange fremmedord. - Men når sekretærene skriver inn notatene på bokmål, blir det ofte feil i setningene og man ender opp med dårlig bokmål, sier Thune, som poengterer at setningsoppbygging og diksjon lett kan bli feil i notatene.

Bruk det som er mest naturlig!
Mållaget ble stiftet i 1972, men Thune forteller at det allerede før den tid var en annen organisasjon som organiserte nynorsktalende medisinere. Laget har 159 medlemmer, opplyser hun.

- Det er viktig å få frem at vi ikke vil være moraliserende - alle må bruke det som er mest naturlig for dem. Viktigst er det å prøve å innføre norsk ord i det medisinske fagmålet i stedet for fremmedord, presiserer hun.

Et sterkt bygdehjerte
Mållaget arbeider for at nynorsk skal være et naturlig førstevalg i Helse Vest. Dette gjelder elektroniske verktøy, skilting, brevark og informasjon til blant andre pasientene.

- Vi som har jobbet en stund og kommet til makten og æren, må vise studentene at nynorsk tale- og skriftspråk kan brukes i alle sammenhenger, og at det ikke er mindreverdig i forhold til bokmål - snarere tvert i mot. Inne i de fleste av medlemmene våre banker det et sterkt bygdehjerte, og vi vil gjerne at sambygdingene våre skal føle seg trygge, oppfordrer Thune sine medlemmer i en artikkel i medlemsbladet til Legeforeningen i Hordaland og Sogn og Fjordane

Norsk på nynorsk
Medisinsk Mållag arbeider også for at utenlandske kolleger skal få tilbud om språkopplæring på enten nynorsk eller bokmål når de kommer til landet.

I dag får de bare tilbud om å lære norsk bokmål.

En bedre medisiner?
- Det er fristende å spørre om en blir en bede medisiner av å bruke nynorsk?

- Nei, en blir ikke en bedre medisiner av å bruke nynorsk. Men jeg tror en blir tryggere på seg selv og kan gjøre en bedre jobb når en får lov å bruke den målformen som ligger ens hjerte nærmest, mener hun.

Selv har hun begått en aldri så liten synd imot nynorsken: Domenenavnet på epostadressen hennes er hjemme.no. Det skulle nok ha vært «heime.no».

Et mål for alle?
- Alle kan nynorsk, hevder Medisinsk Mållag. Derfor tok Dagens Medisin sjansen på å trykke artikkelen på nynorsk i papirutgaven.
Dagens Medisin 20/08

Powered by Labrador CMS