PRESENTERTE RESULTATER: Kreftlegene Gustav Lehne ved Oslo universitetssykehus og Daniel Heinrich ved Akershus universitetssykehus er begge i LIS-onkologi spesialistgruppe som utarbeider anbudene i samarbeid med Sykehusinnkjøp. Foto: Målfrid Bordvik

Går bort fra sprøyter i brystkreftbehandling

Infusjon er billigere enn injeksjon i årets kreftanbud. Derfor skal legene velge ny behandlingsmetode for sine pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Den statlige legemiddelinnkjøperen Sykehusinnkjøp arrangerte denne uken anbudsseminar for onkologilegemidler i Bergen for leger, leverandører og andre interesserte. Legemiddelselskapene har på forhånd levert pristilbud på sine legemidler, og blant medisinsk likeverdige produkter er det medisinen med laveste pris som anbefales brukt på alle norske sykehus.

Prisene er hemmelige for de som ikke har «tjenstlig behov», og det er kun legemiddelets plassering fra første til sistevalg som blir presentert.

– Generelt er vi godt fornøyd med anbudet. Vi har i stor grad fått videreført de gode rabattene vi fikk i fjor, og kun unntaksvis har prisene gått opp igjen. Vi har i år også fått inn flere biotilsvarende- og generiske legemidler, og ser at dette skjerper konkurransen. Onkologi er et stort område med store og økende utgifter, så det er viktig at vi henter ut besparelser der vi kan, sier Erik Sagdahl, rådgiver ved divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp.

Samlet sett er rabattprosenten i årets anbudd i gjennomsnitt 39 prosent under maksimalpris, ifølge Sykehusinnkjøp. Rabattene kommer godt med: I 2018 brukte helseforetakene cirka 3,1 milliarder på kreftlegemidler. Hadde disse legemidlene vært kjøpt til maksimalpris hadde det kostet 4,4 milliarder.

FORNØGD MED ANBUD: Erik Sagdahl, rådgiver i Sykehusinnkjøp. Arkivfoto: Per Corneliussen

Ny situasjon
Den største endringen fra fjorårets anbudskonkurranse er at trastuzumab (Trazimera) er utpekt som førstevalg ved behandling av HER2-positiv brystkreft. Forskjellen fra fjorårets vinner, trastuzumab (Herceptin), er at Trazimera gis som infusjon -  mens Herceptin gis som injeksjon.  Det innebærer at byttet av legemiddel blir mer krevende for sykehuset å håndtere, noe som var oppe til diskusjon på seminaret.

– Infusjon krever mer administrasjon enn injeksjon. Sykehusenes bekymringer er om de har plass, tid og sykepleiere nok til å ta inn pasienter for å gi dem infusjon. Dette vil vi også diskutere i tiden fremover, sier Sagdahl.

Kreftlegene Gustav Lehne ved Oslo universitetssykehus og Daniel Heinrich ved Akershus universitetssykehus sitter begge i LIS-onkologi spesialistgruppe som utarbeider anbudene i samarbeid med Sykehusinnkjøp.

– Det har oppstått en ny konkurransesituasjon som utfordrer oss fordi administrasjonsmåten på biotilsvarende legemidler er annerledes, sier Lehne.

– Kan ta litt tid å etterleve
– Hvordan venter dere at kollegene deres følger opp dette?

– Det er viktig å formidle resultatene fra årets anbud til klinikerne slik at de kan velge det billigste. Samtlige kreftavdelinger er representert på seminaret med minst én representant, slik at alle kan gå hjem og formidle dette, sier Heinrich.

Når Sykehusinnkjøp har regnet på hva som er billigst har de inkludert økte kostnader knyttet til administrasjonsmetoden. Tall fra Oslo universitetssykehus viser at infusjon er om lag 2100 kroner dyrere i administrasjonskostnader.  Men selv om denne ekstrakostnaden legges til tilbudsprisene, kommer likevel infusjonsbehandlingen billigere ut.

– Det kan lønne seg å ansette flere sykepleiere og likevel gå i pluss. Siden infusjon er gått av patent, mens injeksjonen fortsatt er patentbeskyttet, forventer vi at infusjon blir billigst også i årene fremover, sier Sagdahl.

– I hvilken grad forventer dere at sykehusene etterlever anbefalingene deres?

– Generelt forventer vi god etterlevelse, men akkurat for denne problemstillingen venter vi at det vil ta noe lenger tid, og vi er interessert i tilbakemeldinger på om beregningene ved et slikt bytte er gode nok og hvordan anbudskonkurransen eventuelt kan forbedres. Vi har engasjert en mastergradsstudent som skal skrive oppgave om nettopp dette, sier Sagdahl.

Mer sykehustid for pasienten
– Hvordan påvirker dette pasientene?

– Vår jobb er å frigjøre mest mulig ressurser til å behandle flest mulig pasienter. I dette tilfellet vil nok noen pasienter mene det er dumt å måtte tilbringe mer tid på sykehus, mens andre vil synes det gir bedre pasientbehandling. Erfaringer fra Danmark viser at pasientene følte seg bedre ivaretatt fordi det ble ansatt flere sykepleiere, sier Sagdahl.

Også når det gjelder lymfekreft og leukemi blir det endringer i administrasjonsmetode. Tidligere har de fleste pasientene fått rituksimab (MabThera) som injeksjon, men nå skal pasientene over på rituksimab (Rixathon) som infusjon.

– På dette området vil ikke overgangen bli like stor fordi noen av pasientene allerede er på sykehuset og mottar annen infusjonsbehandling, sier Sagdahl.

Powered by Labrador CMS