KRAFTIG KRITIKK: - Dette vedtaket inneholder kritikk både av det faglige og av fremgangsmåten til SLV professor Per Eystein Lønning ved Haukeland universitetssjukehus. Her avbildet inne på Mohn kreftlaboratorium på sykehuset.

Foto: Lasse Moe

– Glade for vedtaket

Professor Per Eystein Lønning er fornøyd med å ha fått støtte til å kunne åpne for pasientinklusjon i brystkreftstudien igjen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi er svært glade for dette vedtaket. Det er betryggende at HOD har foretatt en uavhengig vurdering av saken, sier professor Per Eystein Lønning om Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse i saken om brystkreftstudien ved Haukeland universitetssjukehus.

Departementet finner ikke at SLV haddegrunnlag for å stanse studien. Lønning viser til at den aktuelle studiearmen har vært stengt i trekvart år.

– Dette har betydd en lang og unødvendig stillstand.

Professoren ser vedtaket fra HOD som et «fullstendig medhold».

– Dette vedtaket inneholder kritikk både av det faglige og fremgangsmåten til SLV.

Les mer: Konflikt over stopp i studie: - Aldri opplevd lignende


Positiv til ny spesialist

Lønning er svært positiv til den nye uttalelsen fra den danske professoren. Ifølge ham er Ejlertsen en av Nordens fremste brystkrefteksperter.

– Hvilke tanker gjør du deg om at den nye uttalelsen er innhentet fra utlandet?

– Danmark og Norge er veldig like når det gjelder klinisk praksis. Når det gjelder å benytte spesialistuttalelser fra utlandet, så har dette blitt vanlig på grunn av habilitetsspørsmål. Jeg har ingen prinsipielle innsigelser mot norske erklæringer, så lenge det fremgår hvem som har utarbeidet dem.

Lønning mener at saken viser en saksbehandling som står i klar kontrast til regjeringens nylig fremlagte handlingsplan for kliniske studier.

– I handlingsplanen fremheves Legemiddelverkets rolle som veileder i forbindelse med kliniske studier. I denne saken kan vi dokumentere at SLV ikke forsto hva studien gikk ut på. Det gjør det berettiget å spørre om de forstår hva moderne kreftforskning innebærer.


Mener SLV har mest skyld

På spørsmål om Karen Marie Ulshagens uttalelse om at Legemiddelverket tar selvkritikk på at de innhentet en anonym uttalelse, oppleves som en måte å komme forskerne i møte, svarer Lønning nei. Han viser til direktør Audun Hågås tidligere uttalelser om at et høyt konfliktnivå lå bak avgjørelsen om å holde tilbake navnet.

– Vi var fremdeles i åpen dialog med SLV og svarte på gjentatte spørsmål fra dem da denne erklæringen kom. Jeg har et bestemt inntrykk av at konfliktnivået oppsto da jeg kom med motargumenter om at erklæringen var full av faktafeil.

Lønning legger til at han mener det er SLV, ikke personen som skrev erklæringen, som må ta størsteparten av skylden i saken. Det skyldes bruken av en erklæring skrevet av en anonym person, med henvisning til andre anonyme fagpersoner.

– Når SLV bruker en anonym erklæring på den måten de gjør, er det en systemfeil.

Powered by Labrador CMS