Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Micaelsens blogg Publisert 2016-10-05

Smilefjes-merking av sykehusene? Det må vel være en spøk. Nei, ikke nødvendigvis. Og nå skal jeg forklare hvorfor.

De siste månedene har NRK og Dagens Medisin dokumentert hvordan pasienter som ikke synes i den offisielle venteliste-statistikken, dukker opp på nytt i sykehusenes «interne køer». Det er derfor per i dag vanskelig å vite hva pasientene egentlig kan vente seg i møtet med sykehuset. Og det er høyst uklart om det det er riktig at «ventetidene går ned» og «at færre står i kø» slik Høyre og Frp påstår. Det er mye som tyder på at det ikke er riktig.

Les også: Vil smilefjesmerke sykehusene i ny reform

Sykehusene trenger en «åpenhetsreform»
Ventetiden, køene og kvaliteten pasientene møter før og under sykehusbehandling må derfor underlegges langt større åpenhet enn i dag. Og det skal skje uten at man være statistikk-ekspert.

Skjønner du hva «tid til tjenestestart» og «passert tentativ frist» er?
Dette er fullt mulig å få til. Det finnes allerede mye informasjon om hvordan det egentlig står til med ventetid og kvaliteten vi pasienter opplever. Visste du for eksempel at den gjennomsnittlige ventetiden til en operasjon ofte kan være dobbelt så lang som den «offisielle» ventetiden? Ikke det nei. Det er fordi dette kalles «tid til tjenestestart» og at du må være god til å lete for å finne ut dette.

Hva med «passert tentativ tid» - hørt om det før? Ikke det heller nei. Det er ikke så rart. Det visste heller ikke jeg før jeg begynte å arbeide med saken. Men denne indikatoren viser hvor mange pasienter som sykehuset ikke klarer å følge opp innen de medisinske fristene sykehuset selv har lovet pasienten. 80 000 pasienter opplever dette hvert år, bare i sykehusene på østlandet. Men dette fremkommer ikke et eneste sted i den offisielle statistikken.

Du ser kanskje hva jeg vil frem til. I 14 år, har vi hatt en statisk venteliste og ventetidsmåling i Norge. Det holder ikke i 2016. Jeg vil derfor ta den tilgjengelige informasjonen og – nettopp – tilgjengeliggjøre den på en moderne måte. Slik vil fagfolk, pasienter og politikere få et mer sannferdig bilde av den reelle ventetiden. I tillegg er mitt mål at vi også kan få presentert mer av kvaliteten ved hvert enkelt sykehus - både den medisinske kvaliteten og den pasientopplevde.

Mer bredde og dybde sammen med «stjernekast eller smilefjes»
Tilbake til «stjernekast» eller «smilefjes-merking». Som du kanskje skjønner av forslagene mine, var de ikke så «tabloide» og enkle som man kanskje skulle få inntrykk av. Det jeg foreslår, er tvert i mot at pasientene skal få tilgang på langt mer informasjon enn i dag. Og den bør presenteres på en forståelig måte på f. eks www.helsenorge.no Slik vil pasienter og andre som vil ha mer informasjon enn i dag, få nettopp det. Men den samlede informasjonen kan også sammenstilles slik at den på en forenklet, men relevant måte uttrykker hvert sykehus sin samlede evne til å ta hånd om pasienten: En stjerneverdi eller smilefjes. Slike samlebetegnelser brukes allerede i dag på enkelte deler av helsenorge.no Slik kan også pasienter på en enklere måte enn i dag danne seg et bilde av sykehuset.

Det er viktig å understreke at under en eventuell slik samlebetegnelse skal det ligge lag på lag med informasjon om ventetider og kvalitet. I tillegg er det viktig at ulike sykehustyper (stort, lite f. eks) måles basert på sine egne forutsetninger og pasientgrunnlag. Det er ikke verken ønskelig eller mulig å uten videre sammenligne et stort universitetssykehus med et lite akuttsykehus. Det er også viktig å understreke at en slik «åpenhetsreform» skal bygge på tall som allerede i dag finnes. Dersom nye tall skal inkluderes, skal dette enten kunne tas ut digitalt på en enkel måte eller erstatte andre type rapporteringer. Det er ikke aktuelt at byråkratiet skal øke.

Og ja, jeg vet det utmerket godt selv. Noe av dette kan vi få raskt til. Andre ting er ikke ukomplisert. Jeg har derfor ingen prestisje knyttet til valg av innhold til en «åpenhetsreform» i sykehusene.

Men en ting kompromisser jeg ikke på: I et Ap-ledet Helsedepartement etter neste valg, skal pasientene få tilgang på langt bedre, mer helhetlig og sannferdig informasjon om hvordan det egentlig står til i norske sykehus. Det er på nemlig på tide.

Kommentarer

 • ikke lege 07.10.2016 10.09.05

  Det er en vesentlig logisk brist i dette forslaget som ikke kommer fram. TM sier så fint at under indikatorene skal det ligge lag på lag med informasjon. Det vil føre til en ting: I totalen vil alle komme ut på tilnærmet gjennomsnittet. Ved å forenkle masse informasjon ned til en skala skrumper resultatene mot et gjennomsnitt. Jo større sykehusene blir, jo mer gjennomsnittlig vil resultatet være. Det er det samme man ser med dagens kvalitetsindikatorer. Man legger på mange indikatorer og skal fordele penger etter dette. Resultatet blir at alt kommer ut på gjennomsnitt og modellen ikke evner å skille sykehusene/regionene fra hverandre. Effekten på det man er interessert i - forbedret kvalitet blir null.

 • Ung lege 05.10.2016 17.33.38

  Micaelsen må i det minste sette seg inn i hvilke data som registreres og lære seg grunnleggende metodikk rundt kvalitet og kvalitetsregistrering. Forslaget hans bidrar bare til å fordumme samfunnet og fører pasienter og velgere bak lyset.

 • Lege 05.10.2016 15.41.23

  Vi får håpe at et Ap-ledet HOD da også vil informere befolkningen om hvor mange syekhussenger som er blitt borte de siste 20 år, både i somatikk og psykiatri. Videre om hvordan dette har medført økende sykehusbelegg og flere korridorpasienter, samt hvordan pasientene har opplevet dette, De må også informere om hvordan leger og sykepleiere nå bruker stadig mindre tid på pasienter, og mere tid på papirarbeide, registreringer,samt å prøve å skaffe plass til pasienter som skal utskrives fra sykehusene før de er ferdig utredet og behandlet. Lykke til.

Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er stortingsrepresentant, medlem av sentralstyret og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Tidligere leder av finanskomiteen på Stortinget. Micaelsen er utdannet fra Universitetet i Oslo, bachelor i samfunnsvitenskapelige fag,  og Handelshøyskolen BI, Executive Master of Managament.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!