Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2019-03-21

Eldrebyråden svarer ikke på kritikken

Byråd Tone Tellevik Dahls svarmitt blogginnlegg om flyttingen av beboerne på Lambertseterhjemmet er langt og belærende. Men hun omgår det saken handler om, nemlig: Ingen har kritisert planene om å rive og bygge nytt sykehjem på Lambertseter. Kritikken gjelder beslutningen om å fravike de opprinnelige, gode planene om å flytte beboere og personale samlet til et annet sykehjem. I stedet planlegges det nå å spre beboerne på en rekke ulike sykehjem i Oslo.

Det er en grov fortegnelse når Tellevik Dahl uttaler seg som om endringen av planene har skjedd i skjønn harmoni med ansatte, beboere og pårørende. Inntil februar i år trodde jo de på planene om en samlet flytting. Da ble nyheten om spredning av beboerne til andre sykehjem kjent. Det er det saken gjelder.

Man har fortsatt mulighet til å gå tilbake til den gode planen som alle trodde gjaldt inntil for en måned siden. Unnlater man å benytte den muligheten, er det svært sannsynlig at det vil medføre økt symptombelastning, legemiddelforbruk, sykelighet og dødelighet. Tellevik Dahl misliker at jeg påpeker det. Men hun sitter med makt til å ta avgjørelser som får dramatiske konsekvenser for enkeltmennesker. Da må hun tåle å bli konfrontert med konsekvensene.

Tellevik Dahl omtaler meg som «tidligere» veileder for sykehjem. Jeg kan forsikre henne om at jeg har til hensikt å fortsette både min egen og min avdelings pågående faglige samarbeid og veiledning i sykehjem i Oslo.

Kommentarer

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!