Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2018-06-17

La oss rope høyt i kor om sløsing

Etter at jeg ble helsepolitisk aktiv og vi etablerte Helsetjenesteaksjonen, har jeg møtt mange helsepolitikere. Alle stortingspartiene er blitt besøkt, og statsråder og statssekretærer med. Samme hva jeg sier, kommer nesten alltid følgende mildt belærende replikk fra politikeren: «Jeg skulle også ønske vi kunne bruke mer penger på helse. Men budsjettet er ikke utømmelig. Andre formål som skoler og veier krever også sitt».

Svaret kommer på «auto-reply» selv om mitt hovedanliggende slett ikke var å be om mer penger! Jeg skjønner naturligvis også at statsbudsjettet ikke er noen Sareptas krukke (selv om jeg tror det er flertall i folket for å bruke en noe større andel enn i dag på helse).

Mitt hovedpoeng er at vi kunne fått mye mer helse for akkurat de samme pengene, hvis vi fikk lov til å slutte å sløse:

 • Sykehusfusjoner får millionene til å rulle uten at det hjelper pasientene. Vi vet at store enheter er dyrere i drift enn små. Flere ledelsesnivåer, lange styringslinjer, kulturkonflikter og lavere produktivitet er stikkord. OUS-fusjonen alene representerte trolig mellom en halv og en milliard rett ut av vinduet. Hva fusjonene på Sørlandet, Innlandet, Møre og Romsdal osv. har kostet, har vel knapt noen regnet på.
 • Urealistisk planlegging får millionene til å rulle uten at det hjelper pasientene. Stadig færre tror at de gigantomane planene om nytt storsykehus på Gaustad noen gang kommer til å bli realisert. Hvor mange hundre millioner skal brukes på planlegging før man kommer til fornuft? Hvor mange tusen arbeidstimer skal kompetente mennesker bruke på produksjon av planer for skrivebordsskuffen?
 • Samhandlingsreformen får millionene til å rulle uten at det hjelper pasientene. Hvor mange ansatte, både i sykehusene og i kommunene, bruker arbeidsdagen på å holde styr på de vanskelige reglene for «liksom-kjøp-og-salg» forvaltningsnivåene imellom? Det er det nok ingen som vet, men det må dreie seg om titusener. De fleste av dem er helsepersonell. Tenk om de hadde behandlet pasienter i stedet for å krangle med hverandre om hvordan våre felles skattepenger skal bokføres!
 • Sengemangelen får millionene til å rulle uten at det hjelper pasientene. Det er en myte at sykehussenger i seg selv er dyre. Det bare ser sånn ut slik sykehusenes regnskaper blir ført. Det som er dyrt, er å legge inn og skrive ut pasienter, sende dem hit og dit; obspost - sengepost - helsehus - hjem - obspost - hjem - KAD - hjem - sengepost - helsehus - hjem. Og hvor mange arbeidstimer (og dermed lønnskostnader) bruker sykehusene på «stol-leken», eller «jakten på den ledige korridorsengen» og «jakten på pasienten vi kan definere som utskrivningsklar»?

Det all denne sløsingen har til felles, er at den ikke synes i noe regnskap. Det aller meste utføres av helsepersonell. Stadig flere av oss blir satt til å utføre meningsløse og kostnadsdrivende oppgaver ved siden av pasientbehandling. Derfor ser det på papiret ut som Norge aldri har brukt så mye penger på helse. Samtidig opplever helsepersonellet at de løper fortere enn noen gang, og mange pasienter opplever at deres tilbud blir skåret ned.

Derfor kan Spekter slå seg på sitt hule bryst og si at «helseforetakene har stålkontroll med økonomien». Fordi de ikke teller det som sløses bort. Fordi de ikke ønsker å telle det som sløses bort.

Men hvorfor er ikke politikerne nysgjerrige på hvor det egentlig blir av pengene? Kanskje det hjelper hvis vi roper høyt i kor? Helsetjenesteaksjonen prøver på det.

Kommentarer

 • tk 20.06.2018 15.30.09

  Er enig i det aller meste. Fusjonen og så den kommende "fisjonen" av Aker og Ullevål,Riksen og Radium, der ble det sølt bort mye penger. Prosjekter utredet og utredet og mange omkamper gjorde at millionene fløy ut. Utredet for millioner, men så ble det for dyrt eler ikke hensiktsmessig og så utredet man på nytt. Lite gjennomtenkt plan før man utredet og utredet. For å "redusere" budsjetter, sluttet man å utføre vedlikehold på bygg (pisse i buksa?). Mange sparetiltak et sted økte kostnadene et annet sted. På noen avdelinger "løper" man sikkert også mye. Men mitt inntrykk er at man har god tid og at det er mye pauser for visse grupper i sykehuset da. Så det kunne da sannelig gjøres noe med "kulturen" også. Dessuten organiseringen- når man trenger LEAN konsulenter for å tenke praktisk og fornuftig er det bekymringsfullt for effektiviteten.

 • Rob Egg Brouwer 20.06.2018 13.25.58

  Jeg støtter aksjon med hode og hjerte !!

 • Rop høyt! 19.06.2018 22.25.51

  NPM styring i off sektor og de såkalte «robuste fagmiljøene og gigant foretakene « tjener kun lederne og truer pasientsikkerheten, men også demokratiet Vi snakker om et enormt pengesløseri i off helsevesen med Høie ved roret.

 • Radiograf og kreftpasient 18.06.2018 17.09.10

  http://m.marribergan.blogg.no/1521151520_hvem_styrer_den_som_styrer_den_som_styrer.html Har mange tanker om dette. Så mye pengesløseri. Det er til å bli gal av. Lederne sitter på sine kontorstoler, mens den «kostnadseffektive» driften går utover gulvsliterne og pasienter. Les gjerne fra en pasient/radiografs synspunkt:) Jeg håper du når frem!

 • Bjørn Foss Gravingen 18.06.2018 15.26.09

  Da Jonas Gahr Støre var helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Dette ble gjort ved å redusere antall stillinger i alle avdelinger, unntatt administrasjonen. Resultatet av denne "sparingen" var at: - Helsekøene vokste. - Folk døde i helsekø. - NAVs refusjoner økte stort. Siden "offentlig sparing" ikke er oppsigelsesgrunn etter AML, ble dette løst ved at: - Eldre ansatte fikk sluttpakker, som fordelt oppå pensjonen de årene de kunne jobbet, ga høyere "lønn". - Yngre ansatte ble omplassert, med samme lønn, til forefallende arbeid. Når så helseministeren brukte de 20"sparte" millionene til noe annet, ble det i realiteten mer enn en dobbling av utgiftene. Kan dette forsvares på et logisk vis???? NB! Bent Høye har ført samme "sparepolitikk", og er like ubrukelig.

 • Bjørn Foss Gravingen 18.06.2018 15.25.31

  Ikke nok ned det, DU skal "spare" uansett hva det koster for andre. Da Aker sykehus ble HF, var det et geni på innkjøp som foreslo å bruke opp den store beholdningen med konvolutter, og spare et par hundre tusen. Dette ble gjort ved å skrive ut den nye logoen på klistrelapper, som vi satte over den gamle logoen. Jeg skrev ut fem A4 ark med logoer, og mølje-klistret. Resultatet var at min lønn ble 1,32 pr. konvolutt, så det ble en kostbar sparing.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!