Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tor Levin Hofgaards blogg Publisert 2015-10-23

Farlig kunnskapsløst om psykisk lidelse

NRK Debatt diskuterte politibevæpning 15. oktober. Dessverre utartet debatten seg til å handle om de ”farlige psykisk syke”. Forsvaret av samfunnet skulle være våpen. 

Med utsagn som ”Det er ikke bankranere som er norsk politis hverdag. Det er jo i veldig stor grad psykisk syke mennesker” (Sitat: Maren Malthe-Sørensen (H)) var vi nok en gang vitne til hvordan anekdotiske stigmatiserende fortellinger om personer med psykiske lidelser får spre seg i det offentlige rom. Og i denne debatten fikk det fritt spillerom på en måte jeg sjelden har opplevd på TV. 

Gå til opptakk av debatten 15.10

Så la meg nok en gang slå fast: Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at mennesker med psykiske lidelser i sin alminnelighet er farligere enn andre. Å bruke koblingen psykiske lidelser og farlighet som et argument for politibevæpning er derfor feilslutning; en feilslutning som stigmatiserer en stor gruppe mennesker som har det vanskelig nok fra før. 

Last ned faktaark om psykiske lidelser og voldsrisiko fra denne siden

Det forundrer meg at lederen i Politiets fellesforbunds, Sigve Bolstad, lot fortellingene stå uimotsagt som virkelighetsbeskrivelser av politiets hverdag. Han bør vite bedre. Blant annet at bare 1 – 2 prosent av ordensforstyrrelsene de møter involverer folk med psykiske lidelser. Han vet også svært godt at nesten alle drap, vold og annen grov kriminalitet begås av andre enn de med psykiskeste lidelser alene. 

Det ble gjentatt mange ganger i løpet av debatten at norsk politi er blant det beste i verden.  En av kvalitetene er evnen til å skape trygge situasjoner; evnen til å  ”snakke ned” en situasjon som har eskalert.  I møtene politiet har med personer med psykiske lidelser vil sannsynligvis den jobben bli vanskeligere når de har våpen, og nær umulig hvis de skulle bruke det. 

Vi vet ganske mye om hva som roer en situasjon når du møter en person som er svært urolig, redd og opplever en virkelighet vi andre ikke opplever på samme måte (som kan være slik en person med en alvorlig akutt psykisk lidelse kan oppleve verden). Og pistol er faktisk det siste du skal blande inn i dette møtet. De faglige rådene for hvordan vi alle kan gjøre dette er som følger: 

 • Snakk i et rolig tempo og bruk vanlig stemme
 • Framfør ditt ønske om å være til hjelp, unngå å møte personen på en fiendtlig eller autoritær måte
 • Gi personen et tilbud, unngå konfrontering og trusler.
 • Hold deg rolig og unngå å stå og trippe eller å opptre urolig med raske bevegelser
 • La personen bevege seg fritt i rommet, (f.eks. hvis han eller hun ønsker å gå raskt frem og tilbake i rommet)

Politiet har langt på vei tatt inn denne kunnskapen, og mye av det er pensum på politihøgskolen. ”Verdens beste politikorps” har derfor de beste forutsetninger for å følge disse rådene, helt uten pistol. 

At etterlatt inntrykk etter debatten således var at politiet i Norge trenger pistol for å beskytte samfunnet mot personer med psykiske lidelser vitner om en debatt om kom helt ut av kontroll. Og hvor det faktisk er grunn til å tro at alle som var i studio visste bedre enn det som fikk lov til å utspille seg som en ”sannhet” om personer med psykiske lidelser. 

Det må være mulig å forvente bedre av politikere, av representanter for politiet i Norge og av NRK enn at de får sette premisser for en så viktig debatt på så fordomsfullt grunnlag.

Kommentarer

 • Finn Jørgensen 29.10.2015 21.19.17

  En programleder kan ikke diskutere dette med alle deltagerne selvsagt etter min oppfatning , alle i panelet var enige untatt en psykolog , det sier mest om holdningene i samfunnet til psykiatriske pasienter når til og med eksperter i politiet uten motforestillinger , snarere tvert imot , støttet høyre kvinnen stigmatistering , av tross alt en stor gruppe mennesker , som det virket som de kunne ha potensialet til å bli skole skytere alle sammen . Ikke rart de sliter med å få jobb .

 • Finn Jørgensen 29.10.2015 20.39.40

  Veldig dårlig reklame for høyre og norsk politi ja .

 • Torkel 24.10.2015 23.50.02

  Takk! Dette er grunnen til at jeg ikke klarer å se slike debatter. Jeg mister troen på menneskeheten :( Nesten alle jeg snakker med om dette tror at psykotiske personer er veldig farlige. Jeg vet at det ikke er tilfellet fordi jeg har personlig erfaring med dette. I mangel på egne erfaringer bruker folk slike debatter og media til å forme sine meninger om temaet. Dette er potensielt utrolig skadelig; spesielt når folk tror media gir et balansert bilde av verden.

 • Emma Hansen 24.10.2015 10.26.52

  Det er viktig å sette foten ned for stigmatisering av psykisk syke. At mange kriminelle er psykotiske i gjeringsøyeblikket betyr ikke dermed at psykisk syke er farlige. Jeg er trist og sjokkert over all stigmatiseringen i sosiale medier som vi psykisk syke må takle fra offentlige ledere og nøkkelpersoner. Det gjelder også ministre og sentrale politikere som i debatter viser sine holdninger og lover og lyver om satsing på psykisk helse. Det siste som egentlig er en reell nedbygging. Jeg er selv blogger og vitnesbyrd og jeg tar stadig vekk til orde for negative nedlatende beskrivelser av psykisk syke. Det er bare trist at slikt skjer for en gruppe syke som opplever uutholdelig mye smerte.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist og bloggen er skrevet i perioden han var president i Norsk psykologforening. Han jobber fra 1/1-2020 i MOMENT organisasjon og ledelse. Bloggen er avsluttet.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!