Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Nicolai Skarsgårds blogg Publisert 2018-09-13

Illustrasjonsbilde av EKG-måleren på Apple Watch. Foto: Apple

The times they are a-changin’

Gårsdagen kan vise seg å være en dag verdt å huske for alle som interesserer seg for helseteknologi. Det som skjedde var ikke nødvendigvis så revolusjonerende i seg selv. Men signaleffekten var krystallklar.

Apple slapp sin fjerde utgave av Watch i går, med sin vanlige mengde hype og ståhei (de er gode på det). Med den lanseringen kom også en «EKG-sensor» som passer inn i en klokke. I seg selv en stor nyhet. Men «kickeren» for oss helsepersonell var nok det som fulgte, «FDA-approved». Medisinsk godkjenning av produktet betyr at denne kan brukes i USA som et medisinteknisk produkt.

Hva betyr dette for mannen i gata, og oss som helsepersonell? Det korte svaret: Ganske mye. Det noe lengre svaret: Det gjenstår å se hva nytten i denne EKG-måleren er, men det liten tvil om at dette vil muliggjøre at enda flere ting kan løses og følges opp utenfor sykehus og legekontoret. Dette er enda en bit med medisinsk teknologi som flyttes nærmere pasienten. Gjennom god «forbrukerinnpakning» og en pris som for mange vil være overkommelig, kan teknologi som før var forbeholdt helseaktører, nå bli allemannseie. Litt som PCen på 80-tallet. Den gangen var det også Apple som var i førersetet.

Det er lett å forestille seg den medisinske nytten av produktet her. Selv om dette er «forbruker-EKG», og ikke 12-punkts-EKG, så vil det bli mulig å følge opp pasienter på nye og delvis banebrytende måter. Rytmeforstyrrelser er ett eksempel. Hvis pasienten kan snakke med legen og vise frem 12 måneders historikk med avvik, så kan det belyse problematikken på helt nye måter. Kontinuerlig data, framfor en enkelt punktmåling. Selv en Holter-monitorering, blir å anse som en punkt-måling i den sammenhengen. Dataen er interessant for flere enn den enkelte pasient og lege også. En gruppe fra Stanford medisinske fakultet samarbeider allerede med Apple rundt data-analysen, i Apples Heart study. Datamengden blir større enn noensinne. Og kostnadene for datainnsamling flyttes vesentlig – forbrukeren har betalt for klokken selv, og går med den frivillig det meste av døgnet.

Fall i hjemmet. Illebefinnende. Rytmeforstyrrelser. Alle eksempler på tilstander der hjertemonitorering, sammen med gyro- og akseleratorsensorer, GPS og 4/5G, kan revolusjonere medisinsk oppfølging og utredning. Det er lett å tenke seg at flere sensorer vil komme til. Det er flust av tech og med.tech selskaper som jobber med «den hellige gral» - non-invasiv blodsukkermåling. Med noe sånt rundt armen vil diabetesdiagnostikk, behandling og oppfølging endres for alltid.

Hold dere fast, dette er bare starten. Apple, Google, Amazon og Uber (!) annonserte nylig sin intensjon om å gå samlet inn i helsemarkedet. De har pengene. De kan teknologi. Og de forstår brukerne (les: både helsepersonell og pasient) sine behov rimelig godt.

Man kan bli skjelven av tanken på hva dette innebærer, hvem som vil eie våre data, og hvordan man håndterer pasientsikkerheten. Men når hjertet mitt i går hoppet over et slag, så var det nok mer på grunn av mulighetene som vil komme med dette. Personlig er jeg overbevist om at både pasient, pårørende og helsevesen vil ha nytte av denne utviklingen. Men det er jo det fine med forbrukerstyrt innovasjon. Hvis ikke brukerne (igjen: helsepersonell og pasient) ser nytten, så vil utviklingen bremses.

FDAs syn på saken er klart: “Our message today is clear—we want software developers to create new, innovative technologies that can help consumers take control of their health”.

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Interessekonflikter: Nicolai Skarsgård oppgir ingen interessekonflikter.

Kommentarer

Nicolai Skarsgård

Nicolai Skarsgård er lege og daglig leder i Hjemmelegene, som tilbyr hjemmebesøk av lege ved hjelp av ny teknologi. Som lege og tidligere prosjektleder i BCG har han erfaring fra ulike deler av helsevesenet i Norden, UK, USA og India – fra klinikken, men også fra næringslivet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!