Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Nard Schreurs blogg Publisert 2019-01-07

Urealistisk teknologioptimisme?

Det handler ikke om “urealistisk teknologioptimisme”, men om manglende omstillingsevne.

Legeforeningen mener at de norske helseregionenes fremtidsplaner preges av “urealistisk teknologioptimisme”. Det mener jeg er helt feil fokus. Problemene ligger ikke i teknologien, men i helsesektorens omstillingsevne.

La meg først og fremst understreke at Legeforeningen skal ha ære for økt teknologiinteresse de siste årene. Uten involvering av brukerne, som sykepleiere, leger og innbyggere vil mange digitaliseringsprosjekter fungere dårlig. Teknologi for teknologiens skyld er det få som fortsatt har tro på. Derfor er Legeforeningens engasjement viktig.

La oss se nærmere på hva foreningen reagerer på. De fire helseregioner har alle hatt sine utviklingsplaner på høring. Legeforeningen oppsummerer med at de har lest alt for mye om teknologiens muligheter.

Dagens Medisin siterer Legeforeningens høringsinnspill:

– Alle utkastene har svært positive beskrivelser av hva teknologi kan bidra med. Denne teknologioptimismen kan for Legeforeningen virke noe urealistisk, og det er påfallende at mulige negative effekter av teknologi i så liten grad omtales.

Her mener jeg Legeforeningen peker på riktig område, men drar feil konklusjon. Det er faktisk for lite teknologioptimisme i norsk helsesektor. Problemet er ikke teknologi, men organiseringen rundt teknologi.

Innføring av teknologi gir ikke per definisjon positive effekter. Tvert imot. Det er en lang rekke eksempler med mislykkede teknologiprosjekter, både innenfor helse og andre bransjer. Legeforeningen henviser selv til det store prosjektet i København, den danske Sundhedsplatformen.

I Danmark har Rigsrevisjonen skrevet en svært kritisk rapport om Sundhedsplatformen. Men rapporten nevner ikke at det er noe feil med teknologien. Det snakkes om manglende testing, for høye forventninger til raske resultater resultater og for lite opplæring. Dette er typisk temaer i nærmest alle rapporter om feilslåtte digitaliseringsprosjekter.

Jeg er fortsatt en veldig stor “teknologioptimist”, tross mange skakkjørte prosjekter. Innenfor mange andre samfunnsområder, om det gjelder skatt/finans, reise, flytrafikk, logistikk, kommunikasjon,transport, matproduksjon, utdanning eller strømstyring, er digitaliseringen er dundrende suksess. Det er ingen grunn til at “helsesektoren” i større grad er uegnet for dette, heller tvert imot, det vil være enda større effekter mulig hvis vi takler kompleksiteten.

Det er ikke “urealistisk teknologioptimisme”; men det er urealistiske forventninger til en kompleks helsesektors omstillingsevne, som får for lite tid og ressurser til å jobbe med innovasjon. Det er manglende forståelse for hva teknologi kommer til å endre og hvordan man jobber innenfor de nye rammene i en stor og utfordrende sektor. Parallelt med innføring av ny teknologi må man jobbe med organisasjonsendring.

Vi trenger gode debatter om hvordan teknologi skal innføres, hvordan digitalisering skaper verdi hvordan vi opplæres i å bruke verktøyene og hvordan organisasjoner bør omstille seg. Tiden er overmoden for debatter “for eller imot” digitalisering, men bør fokuseres på spørsmålet hvordan vi kan innføre teknologi raskere og på riktig måte.

 

Kommentarer

Nard Schreurs

Nard Schreurs er daglig leder i EHiN, Norges ledende konferanse for digitalisering av helse. Han har tidligere vært journalist/redaktør for "It-helse" (Computerworld, Dagens Medisin) og direktør for ehelse og smart tech i IKT-Norge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!