Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Karita Bekkemellems blogg Publisert 2019-04-25

Fortsatt vekst for helsenæringen i Norge

Også i år presenterer aktører innen helsenæringen en ny Menon-rapport om helsenæringens verdi. Rapporten viser fortsatt vekst for en næring som i år har fått en egen Stortingsmelding. Tall fra rapporten viser at helsenæringen omsatte for 142 mrd. kroner i 2017.

For fjerde år på rad legges rapporten som viser helsenæringens verdi i Norge frem. Og tallenes tale er klinkende klar; det er fortsatt vekst for hele helsenæringen, det er solid vekst i kapitalinnhentingen i helseindustrien, det er en kraftig økning i forskning og utvikling, og andelen av gründerselskap er stor. Dette tyder på at helsenæringens potensiale som vi har snakket om i så mange år, nå realiseres for fullt.

Intensjonen med arbeidet rundt rapporten om helsenæringens verdi var å samle næringen, skape identitet og synliggjøre den fantastiske verdiskapingen næringen står for. Samtidig skal vi fortsette det gode arbeidet og se på hvordan vi kan få til ytterligere verdiskaping i form av eksport, arbeidsplasser og gode løsninger for våre offentlige helsetjenester. Dette medfører utvikling av nye retninger innen næringslivet for Norge.

Arbeidet som har blitt gjort innen helsenæringen i Norge har ført til at vi har fått en egen helsenæringsmelding. Vi jubler over at næringspolitikken og helsepolitikken nå sees i sammenheng. Det at vi har samlet hele næringen, jobbet systematisk og godt over lang tid, hatt et felles budskap og fremskaffet solide tallgrunnlag har bidratt til at vi har fått en mer offensiv helse- og næringspolitikk. Helsenæringsmeldingen er et godt utgangspunkt og viser at vi har fått befestet en viktig politisk posisjon.

Nå står vi ved et viktig veiskille, der vi gjennom politiske og strategiske føringer må evne å realisere konkrete ideer, prosjekter og handlinger som vil gi ny helseteknologi. Det er nettopp dette samfunnet og pasientene nå etterspør i større grad. Hvis vi skal lykkes må samhandling og kultur innebære at vi blant annet får gjennomført flere kliniske studier, at vi får utnyttet helsedataene våre og at vi har gode kommersialiseringspartnere i akademia og sykehus.

Norge må fremstå som et attraktivt og kompetent land for «Life Science»-investeringer. Vi er et lite land og den internasjonale konkurranse er tøff. For en næring som er så internasjonal, er det utrolig viktig at Norge hevder seg på den internasjonale arenaen og viser at vi har et attraktivt hjemmemarked. For å utvikle helseteknologi som er internasjonalt konkurransedyktig må vi ha et godt forsknings- og innovasjonssystem langs hele verdikjeden.

Det er viktig med ambisjoner, men nå er det også viktig at det som står i helsenæringsmeldingen blir fulgt opp. I tillegg til Stortingsmeldingen har vi også fått et sterkt signal om økt digitalisering innen helse. Vi som næringsaktører tar ansvar. Vi skal bruke kunnskapsgrunnlaget i rapporten til å sette opp tempoet. Vi skal være på politikerne og spille inn gode forslag til virkemidler og tiltak, vi skal bidra til å digitalisere helsetjenesten, og være konstruktive partnere for at helsedata tas i bruk. På denne måten kan vi bidra til å løse morgendagens helseutfordringer.

Rapporten «Helsenæringens verdi 2019» er laget på oppdrag fra et bredt sammensatt konsortium av organisasjoner i helsesektoren; NHO, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Legemiddelindustrien (LMI), Abelia, Inven2, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, SIVA og NHO Service og handel.

Kommentarer

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!