Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Karita Bekkemellems blogg Publisert 2018-10-18

Åpenhet om honorarer – se til Danmark

Legemiddelindustrien tok initiativ til å offentliggjøre alle verdioverføringer fra et legemiddelselskap til helsepersonell og helseorganisasjoner, og har gjort dette de tre siste årene. Men personvernloven setter begrensninger – vi kan bare oppfordre til åpenhet. SV fremmer forslag om lovendring og det er vi i LMI positive til.

For å sikre åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell/helseforetak og legemiddelindustrien, tok den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelindustrien, EFPIA, i 2013 initiativ til å offentliggjøre verdioverføringer fra industrien til helsepersonell og helseforetak. Tiltaket har fått navnet EFPIA Disclosure Code, og målet med tiltaket er å få mer åpenhet og transparens slik at vi skaper økt tillit til samarbeidet i befolkningen. Sommeren 2016 kunne vi for første gang lansere en slik offentliggjøring.

Hovedprinsippet i «Disclosure Code» er altså at det er navnet på den som mottar verdioverføringen fra industrien som blir offentliggjort. Det vil si at dersom en lege gjør et oppdrag for sykehuset i samarbeid med industrien, er det verdioverføringen til sykehuset som vil bli offentliggjort.

Dersom en lege gjør et oppdrag for industrien, som ikke går via sykehuset, er det verdioverføringen til legen som skal offentliggjøres. Denne offentliggjøringen krever samtykke fra legen, og det er dermed overlatt til den enkelte lege å bestemme hvorvidt verdioverføringen skal offentliggjøres eller ikke – slik lovverket er i dag.

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell er veldig viktig for norske pasienter. Samarbeidet er et essensielt verktøy både for utvikling og effektiv bruk av nye legemidler, utveksling av informasjon om hvordan nye legemidler passer inn i pasientforløpet og for å forme fremtidens kliniske forskning. Når industrien samhandler med helsetjenesten benytter industrien seg av sykehusenes og helsepersonellets kompetanse, tid og ressurser. Dette betaler industrien for, og åpenhet rundt dette er for industrien uproblematisk – og ønsket. Det er viktig at allmenheten har tillit til dette samarbeidet og for å få til det trenger vi åpenhet.

Enkelte av våre medlemsselskaper inngår ikke samarbeid med leger som ikke ønsker denne typen offentliggjøring. Vi i LMI oppfordrer til åpenhet om honorarer, men forholder oss til gjeldende lovverk. Vi har sett at prosentvis øker legenes samtykke til offentliggjøring fra år til år. Det er veldig gledelig. Men det er fortsatt en utfordring at vi per i dag kun får vært delvis åpne om overføringer.

Så vi mener SVs forslag er positivt. Flere land har dette i sitt lovverk. Og stadig flere vurderer det samme. Vi mener vi må kikke over hekken til naboene. I Danmark har de en modell som fungerer godt for alle parter. Loven er nettopp evaluert, og det ble kun mindre justeringer. Et samlet Folketing står bak loven, som sikrer både myndigheter, helsepersonell og industri involvering i åpenhet og offentliggjøring. Og de har et langt mindre byråkratisk system enn de fleste andre land i Europa. Legemiddelmyndighetene har der et faglig forum, bestående av alle interessenter innen dette området, som drøfter felles utfordringer og løsninger.

Samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien er allerede strengt regulert, men vi i industrien håper at mer åpenhet og transparens rundt samarbeidet vil være med på å bygge forståelse og tillit i befolkningen. Derfor tok vi selv initiativ til å offentliggjøre alle verdioverføringer fra firmaene til helsepersonell og helseorganisasjoner. Og derfor støtter vi at det kan tas enda et skritt videre.

 

Kommentarer

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!