Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Inger Heimdals blogg Publisert 2018-03-12

Jeg vil ikke bli en dårlig spesialist

Helsedirektoratet (Hdir) har gjort en u-sving og gått bort fra spesialitetskomiteenes og legers sterke anbefaling om opprettholde obligatoriske prosedyrelister og kurs under legespesialiseringen. Det er uforståelig at byråkrater velger å se vekk fra kompetente fagfolks råd.

På medisinstudiene har vi lang erfaring med læringsmål. Alle, inkludert fakultetene, vet at læringsmål i seg selv ikke er nok for å sikre at medisinstudenter har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utøve sitt yrke etter endt utdannelse. Derfor stilles det krav til obligatorisk deltagelse i ulike deler av undervisningen og praksis gjennom studiet. I tillegg må vi studenter gjennom noe som heter ”eksamen”, som er en måte for fakultetene å gjøre en siste kvalitetssjekk for å sikre at vi er gode nok til å kunne få autorisasjon som lege. Fakultetene anerkjenner faktisk slik testing som noe så viktig at de nylig har brukt mye ressurser på å lage en felles nasjonal prøve for å sikre at medisinstudiene og medisinstudentene i Norge holder høyt nok nivå. I år er denne testen for første gang obligatorisk.

Når Hdir velger å gå bort fra krav til obligatoriske aktiviteter for å bli legespesialist, er det grunn til å være bekymret for kvaliteten på spesialiseringen som mine medstudenter og jeg snart går inn i. At det nå ligger an til å være arbeidsgiver som blir ansvarlig for å vurdere om vi er ”gode nok” til å bli spesialister, er i beste fall problematisk:

For det første har vi god dokumentasjon på at dagens leger i spesialisering ikke får tilstrekkelig med veiledning, som faktisk er arbeidsgivers ansvar. Når kurs for leger i spesialisering heller ikke blir obligatoriske, er det all grunn til å tro at daglig klinikkarbeid vil gå foran legenes mulighet til faglig videreutdannelse. I tillegg kan Norges økende behov for flere legespesialister presse foretak til å godkjenne spesialister som ikke enda har høy nok faglig kompetanse. 

Vi løser ikke problemet med for få legespesialister ved å redusere kvaliteten på de spesialistene vi utdanner.

All den tid Høyre poengterer ”lykkes vi med kunnskap – lykkes vi med alt” er det overraskende at en helseminister fra samme parti ikke nå setter foten ned. Det er uten tvil spesialitetskomiteene, og ikke Hdir, som er best egnet til å vurdere hvilke krav som må stilles for å bli en god legespesialist.

Det er pasientene som rammes av tiltak som reduserer kvaliteten i helsevesenet vårt.

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 15.03.2018 07.30.03

  Håper og ønsker at Hdir retter opp snarest mulig!

Inger Heimdal

Inger Heimdal er tidligere leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf). Heimdal studerer medisin på NTNU, og forsker på barn med luftveisinfeksjoner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!