Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Inger Heimdals blogg Publisert 2018-02-16

Åpen søknad for gode ansettelsesprosesser

Kjære Helseforetak, 

Jeg sender med dette en åpen søknad for ryddige ansettelsesprosesser for vårens utlysning av LIS1-stillinger.

Ved søknadsrunden LIS1-stillinger våren 2017 ble det totalt sendt ut totalt 19 016 søknader, og foretakene mottok i snitt 906 søknader hver. Med så mange søknader per helseforetak stilles det store krav til foretakenes rutiner for ansettelse.

Mange av helseforetakene har i dag gode rutiner for ansettelse til LIS1-stillinger. Disse foretakene publiserer offentlig ansettelseskriteriene på forhånd, de har ryddige intervjurunder med tillitsvalgte tilstede og søkerne selv er fornøyde med prosessene – uavhengig om de fikk tilbud om stilling eller ikke.

Dessverre gjelder ikke dette for alle foretak. Norsk medisinstudentforening (Nmf) har de siste to årene fått tilbakemeldinger om:

 • Foretak som ansetter uten intervjuer eller spontane uforberedte telefonintervjuer sene fredagskvelder. Noen søkere forteller også at dersom de ikke hadde anledning til å svare innen 45 minutter, ville de miste mulighet til intervju.
 • Foretak som leser søknadene før søknadsfristen er gått ut, slik at noen søknader ikke behandles.
 • Foretak som ansetter søkere basert på bekjentskap og manglende standardiserte systemer for å skille søkerne fra hverandre.

Etter tilbakemeldinger fra Nmf inviterte Spekter Nmf og Legeforeningen til et møte høsten 2017. Der kom det tydelig frem at Spekter og RHFene ønsker gode ansettelsesprosesser som er i tråd med gjeldende regelverk og normer i norsk arbeidsliv. Det har ikke vært noen tilsetningsrunder siden Nmf var i møte med Spekter. Vi har store forventninger til at det er ryddige ansettelsesprosesser fremover.

Å ansette en lege i en LIS1-stillinger er det beste rekrutteringstiltaket et foretak kan gjøre for sin region. Ansettelsesprosessen er foretakets førsteinntrykk til søkeren. Det er foretakene det går verst utover dersom søkeren opplever å bli mottatt med et slapt - eller totalt manglende - håndtrykk.

Lykke til med ansettelsesprosessene!

Kommentarer

Inger Heimdal

Inger Heimdal er tidligere leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf). Heimdal studerer medisin på NTNU, og forsker på barn med luftveisinfeksjoner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!