Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Hans Torvald Haugos blogg Publisert 2017-07-07

Skottland og KrF

Går det en linje fra Skottland, via KrFs landsmøte og til optikeren…?


Sommersola skinner – i hvert fall noen steder. Når late dager, myggstikk, snorkling og jordbær ligger bak oss, står vi foran en spennende valgkamp. De siste målingene viser et knapt flertall for et regjeringsskifte. Men avstanden til det borgerlige alternativet er ikke stor. Det store spørsmålet er hva som skjer med partiene som ligger rundt sperregrensen. Hvem som blir statsminister avgjøres sannsynligvis av hvilke småpartier som havner over og under sperregrensen. Ett av de små har markert seg særlig tydelig på øyehelsefeltet.


Synet er også en del av kroppen.

Tidligere i år gjennomførte partiene sine landsmøter, og bestemte hvilken politikk de skulle gå til valg på. KrF har tatt et tydelig standpunkt på at synet også er en del av kroppen, og at optikernes tjenester i større grad bør innlemmes i det offentlig helsetilbudet.


Lukker du øynene i noen sekunder blir du minnet på det: Synet er vår viktigste sans. Samfunnet har aldri vært så visuelt som nå. Vi bombarderes med informasjon og inntrykk gjennom synet.


Synsproblemer berører mennesker i alle aldre. Barn har problemer på skolen fordi de ikke ser godt. Tusenvis av voksne ser for dårlig til å kjøre bil. Eldre mennesker sliter med å se godt nok til å klare seg hjemme.


Vi blir stadig flere og vi blir eldre. Fremtidens helsetjeneste skal hjelpe mange flere enn i dag. Kommunene skal ta et større ansvar, og folk skal få flere av helsetjenestene nærmere der de bor. På øyehelsefeltet er det i dag kapasitetsutfordringer i spesialisthelsetjenesten. KrF har skjønt noe viktig: Med optikere som en bedre integrert del av primærhelsetjenesten kan sykehusenes øyeavdelinger og de spesialiserte øyelegene avlastes – samtidig som vi skaper muligheter for bedre øyehelse i alle aldersgrupper.


Tidlig innsats.

Norske tall viser at hvert femte skolebarn har behov for en synsundersøkelse. En av ti skolebarn har behov for briller eller annen synshjelp. Når vi snakker om så mange er ikke dette lenger en oppgave kun for spesialisthelsetjenesten. Helsesøster, fastlege og optiker kan i stor grad løse problemene lokalt på vegne av samfunnet.


Skottland ligner på Norge. Der har de gjort optikeren til en sentral aktør i førstelinjen. Resultatet? Antallet synsrelaterte henvisninger til spesialisthelsetjenesten ble redusert med 4,5%, mens den på samme tid økte med 23% i England som ikke hadde gjort samme grep.


Pasienten i sentrum.

Mange diskusjoner preges av at helsepersonellgruppene verner om seg selv og sine oppgaver. I profesjonskampens hete kan pasienter oppleve at de nærmest blir gisler i deres særinteresser.


Vi bør ta debatten om hvor de ulike helsetjenestene kan og bør gis. På øyehelsefeltet kan enkle endringer få stor betydning: Folk kan få bedre tilgang til øyehelsetjenester der de bor. Spesialistene kan avlastes og bruke tiden på å være spesialist i stedet for på enkle undersøkelser som kan gjøres andre steder. For oss høres det ut som en klassisk vinn-vinn-situasjon.

Kommentarer

 • Svein Tindlund 16.08.2017 11.00.21

  Fra det praktiske liv som optiker har jeg til gode å oppleve at en lege eller helsesøster ikke setter pris på at optiker avlaster dem. Samarbeid er bra for pasienten og i tillegg er det utviklende for helsepersonellet selv, man lærer av å snakke sammen!

 • Hermann Albert 31.07.2017 15.53.37

  En god og ikke minst riktig blogg. I disse tider hvor søkelyset er på ressurser innen helse, så er det rart at man ikke har sett hvilke ressurser som ligger i optikernes kompetanse. Som tannhelse så er også øyehelse et område som kommunehelsetjenesten har forsømt. Et stort potensiale for folkehelseforbedring, riktig ressursbruk og ikke minst økt flerfaglighet. Tiden er overmoden for å ta tak på dette området. Så litt i forhold til KrF. Mye god helse og omsorg i det partiet, men problemet er at de bør finne seg andre lekekamerater. Hjelper ikke med god politikk når de skal samarbeide med partier som i utgangspunktet mener at en hver får være sin egen lykkes smed. At flere partier, skulle til å si at får åpnet øya, og adopterer KrFs politikk på dette området bør være et mål. Et økt tverrfaglig og bredt samarbeid bør etableres for å få satt øyehelse på kartet.

 • lege 07.07.2017 15.24.01

  Enig: personlig ville jeg i utgangspunkt heller gå til optikeren min ved "rødt øye" enn til fastlegen - som stort sett teller at man har to øyne - og så alt vel... Satt på spissen. Optikere jeg har kjent godt, er feinschmeckere på fagene sine og har høyt kunnskapsnivå og er dedikerte. Så gjerne optikere. Men kanskje også syns- og øyekontroller hos optikere skulle inn under egenandelsetak 1 og frikortordning. Både øyne og tenner er en del av kroppen - og utredning, kontroller og behandling bør inn under offentlig finansiering.

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Han har bred arbeidserfaring som optiker og har i hele sin kliniske karriere jobbet tverrfaglig innen øyehelsefaget.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!