Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Håkon Kongsrud Skards blogg Publisert 2020-12-09

Vi trenger en beredskapsplan for psykisk helse

Regjeringen må utforme en plan for hvordan vi skal forebygge og håndtere virkningene av pandemien på den psykiske helsen.

Vi står nå midt i den andre smittebølgen. Befolkningen begynner å bli koronautmattet. En ende på pandemien er heldigvis i sikte, med en vaksine forventet i 2021. Likevel har mange pekt på de store psykososiale konsekvensene koronapandemien og smittevernstiltakene har medført. Økonomiske problemer, isolasjon, usikkerhet og bortfall av tilbud er alle kjente risikofaktorer for psykisk uhelse. Konsekvensene av pandemien kan dermed ikke forventes å ende med vaksinen.

De fleste av oss vil komme oss helskinnet gjennom denne perioden på egen hånd. Tiltak og økonomiske redningspakker iverksatt av regjeringen hjelper også mange. Myndighetene har informert om hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv og andre i denne perioden, samt styrket frivillige tiltak som hjelpetelefoner. Det skal de ha honnør for.

Men selv om de fleste vil klare seg fint, vil det være grupper og individer som har behov for mer oppfølging også etter at en vaksine er på plass. Vi må forebygge ved å sette tjenestene i stand til å ta imot de som trenger hjelp.

Myndighetene mangler oversikt

Helsemyndighetene har erkjent at de ikke har oversikt over behovet for psykisk helsehjelp i befolkningen, selv før pandemien. Våre medlemmer har lenge meldt om et tilbud under press, både i sykehus og kommuner. Nå ser vi enda flere tegn som gir grunn til bekymring for tiden fremover, blant annet at flere barn og unge får psykiske diagnoser hos fastlegen.

Under den første smittebølgen opplevde vi at psykiske helsetjenester ble stengt, personale i skolehelsetjenesten omdisponert til smitteoppfølging og sengeposter i rusomsorgen gjort om til koronasengeposter. Myndigheter både lokalt og nasjonalt tok i liten grad tok hensyn til psykisk helse i sine planer.

Heldigvis har det vært bedre i den andre bølgen, hvor man i større grad har søkt å holde tjenester tilgjengelige gjennom godt smittevern og skjerming fra andre oppgaver. Vi ser likevel at nedprioritering av psykisk helse fortsatt skjer. Våre tillitsvalgte forteller at helsevesenet ikke har noen planer for et tilbud rettet mot psykososiale konsekvenser av pandemien.

Skjerm tilbudet innen psykisk helse

Vi er avhengige av å lære av de erfaringene vi har gjort. Vi må sørge for at den hjelpen folk trenger er tilgjengelig. Det er all grunn til å tro at mye helsepersonell vil ha hendene fulle med koronatiltak og etter hvert massevaksinasjon i lange tider fremover. Vi kan ikke redusere helse til smittebekjempelse når vi vet at pandemien har bredere konsekvenser enn som så.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK (Dagsnytt 18, 26.11.20) at psykiske helsetjenester er prioritert og i noen tilfeller styrket. Tilbakemeldingene vi får fra tjenestene viser ingen tegn til at dette er tilfelle.

Vi må allerede nå planlegge for hvordan vi kan opprettholde og ruste psykiske helsetjenester for det som kommer. Norge trenger en beredskapsplan for psykososiale problemer, både nasjonalt og kommunalt. Den bør adressere:

 • God informasjon til befolkningen om tilgjengelig hjelp 
 • Tilgjengelig hjelp på digitale flater 
 • Skjerming av tjenester innen psykisk helse og rus fra andre oppgaver, budsjettkutt og nedstengning
 • Planer for opprusting av tjenestene med rett kompetanse og tilstrekkelige ressurser ved økt behov
 • Styrket samhandling mellom helsetjenester og arbeidsmarkedstiltak

Det vil ta lenger tid å se pandemiens konsekvenser for psykisk helse enn konsekvensene av selve viruset. Vi kan forebygge og motvirke mye, men da må vi ta inn over oss den verdien som ligger i å tenke beredskap – akkurat som vi ser verdien av beredskap for å forebygge og håndtere sykdommen covid-19. Vi må begynne planleggingen nå.

Kommentarer

Håkon Kongsrud Skard

Håkon Kongsrud Skard er psykologspesialist og president i Norsk psykologforening. Som psykolog er han spesialist i voksenpsykologi og jobbet mest innenfor feltet arbeid og psykisk helse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!