Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Fred Hatlebrekkes blogg Publisert 2016-12-09

Statsbudsjettet 2017 - Pasientens helsetjeneste, du liksom!

En voldsom gjennomføringsiver feier gjennom regjeringskontorene. Og vi blir stadig vitne til at handlekraft går på bekostning av tidkrevende, men høyst nødvendige konsekvensanalyser.

Det som plager meg aller mest om dagen er regjeringens forslag om å redusere kommunenes rammebudsjetter med 175 mill. kroner. Dette som en følge av at de antar at avviklingen av diagnoselisten for fysioterapi vil gi kommunene høyere inntekter fra egenbetaling av brukerne. Venstre og KrF har gjennom budsjettavtalen gitt sin tilslutning til dette, på tross av at de i sine alternative budsjetter ga uttrykk for noe annet.

Et kutt på 175 mill. kroner spredd over 428 kommuner kan da ikke bety all verden, ser jeg for meg at de tenker der de sitter bak skrivebordene sine i regjeringskvartalet. Men det skal jeg si at det gjør!

I Norsk Fysioterapeutforbund har vi de siste dagene og ukene fått svært mange henvendelser fra kommunefysioterapeuter som allerede har begynt å kjenne på presset fra dette kuttet. Eksempelvis reduseres rammeoverføringen til fysioterapi i Ørsta kommune med 384 000 kr i 2017. De frykter omlegging av tjenesten eller at det blir kutt i driftstilskudd eller stillinger. På Hamar har det kommet muntlige signaler fra ledelsen med beskjed om at det må tas inn 1,3 millioner kr i egenandeler for å opprettholde tjenestene. Bergen kommune må ta inn 8,75 mill. i egenandeler for å kompensere for det som trekkes ut fra rammen. De tviler sterkt på at dette lar seg kompensere. I Kongsvinger kommune har fysioterapeutene fått beskjed om at forslaget innebærer en reduksjon på 675 000 kroner til fastlønnstjenesten i 2017. Fysioterapeutene mener det er urealistisk å tro at man vil klare få inn det i egenandeler. I Tolga kommune er det kommet et varsel om reduksjon fra 2 til 1,5 årsverk i fysioterapitjenesten. Det er kun to fysioterapeutårsverk i kommunen. I Sagene bydel i Oslo holdes et 50% driftsstilskudd vakant. I Bamble kommune blir fysioterapitjenesten trukket 456 000 kr i rammetilskudd. I tillegg er det enkelte steder varslet om at fysioterapeutenes allerede små kursbudsjett må barberes helt ned. Dette er bare et lite utdrag fra noen av de tilbakemeldingene som vi har fått. Med så mange henvendelser som vi har fått fra kommune-Norge – det vil si fra virkeligheten – er vi ikke tvil om at denne overilte beslutningen svært raskt vil føre til kutt i pasientenes fysioterapitilbud. Et tilbud som fra før har vært temmelig sprengt.

Hvordan kan en ansvarlig regjering gjennomføre slike tiltak uten i det hele tatt å vurdere hvordan dette skal gjennomføres og hva dette faktisk vil kunne bety for pasientene? Og for fysioterapeutene? Og for kommunene?

Det blir ikke pasientens helsetjeneste av dette, statsråd Høie.

Kommentarer

 • fysioterapeut 11.12.2016 23.14.03

  Jeg er helt enig med deg, og kunne du konkretisere hvilke grupper du mener fysioterapeutene ikke gir helsehjelp til? Jeg har også hørt noen historier fra pasienter som har blitt avvist av fysioterapeuter pga. fysioterapeuten mener at de har fått nok behandling, eller mener at f.eks. massasje ikke hjelper selv om pasienten opplever det slik. Eller de avviser pasienten pga. at pas. er eldre, eller pga. pas. har kroniske plager . Jeg hadde en bekjent som sa at hun gikk til fysioterapeut med driftstilskudd som bare gav øvelser og at det ikke hjalp, men så gikk hun til helprivat fysioterapeut som gav massasje og tøyninger og det hjalp. Da sluttet hun å gå til den med driftstilskudd men hadde ikke råd til å gå til helprivat. Det er mange ting som spiller inn ift. behandlingen. Jeg har også hørt om fysioterapeuter som ikke vil ha pasienter som er for "syke".

 • lege 11.12.2016 12.39.31

  Nei, helt enig, Fysioterapeut, det er ikke bare fysioterapeutene som bør kritiseres. Men denne gangen var innlegget om fysioterapi. Mitt inntrykk er at det er de samme gruppene som hverken leger eller fysioterapeuter interesserer seg for, generelt Men - det er noe jeg synes er besynderlig med dette- og det er at interesseområdet til leger og fysioterapeuter skal være avgjørende for at pasienter i det hele tatt får helsehjelp. Det er ikke slik at disse pasientene som ingen vil ha, kan få hjelp andre steder. Det er rett og slett grupper av pasienter som da ikke får nødvendig helsehjelp i henhold til norsk lov og FN-konvensjon, i det hele tatt. Ingen bryr seg om dem. Vi kan ikke ha et systemsom i dag hvor lavstatusgrupper, dvs. enkelte grupper med muskelskjelettlidelser, ikke skal være omfattet av norsk helselovgivning - pga. legers - eller fysioterapeuters- mangel på interesse, fordommer osv. Jeg oppfatter dette som et stort, etisk problem- og som gjenspeiler seg i uførestatistikken.

 • Fysioterapeut 10.12.2016 21.57.42

  Det er bra at legene er interessert i hva vi fysioterapeuter gjør,og det er synd at enkelte grupper ikke kommer til,men det har ikke nødvendigvis med diagnoselisten å gjøre,men har mer med hva fysioterapeuten er opptatt av og har interesse for. Enkelte prioriterer og behandler bare nokså funksjonsfriske med muskelskjelettplager,andre tar de tyngste med mest funksjonssvikt. Er vi like opptatt av organisering av legetjenesten og hvordan offentlige midler blir brukt blant leger eller f.eks. psykologer?Tror ikke det er bare fysioterapeuter som bør kritiseres.

 • lege 10.12.2016 20.05.04

  Enig i at diagnoselisten kan fjernes. I vår kommune er det fysioterapeutene selv som har et holdningsproblem vedr. grupper av pasienter som de bare nekter å bidra i forhold til - til tross for god effekt hos den enkelte pasient. De stakkars pasientene må ringe rundt - for bare å bli avvist uansett hvilket institutt de ringer til. Det finnes ikke rettssikkerhet mht. fysioterapi. Hva skal pasientene gjøre? Klage til kommunene eller tilsynsmyndighetene? Det blir Davids kamp mot Goliat, Kafkaprosesser o.l. Pasientene har ikke sjanse i dette systemet når fysioterapeutene selv ikke vil ha visse grupper av pasienter til behandling og dermed ikke taler deres sak. Dette er selvsagt de mindre priviligerte pasientene som ikke står på diagnoselisten, til tross for at de har et definitivt behov for fysioterapihjelp. Jeg tror man må avvikle driftstilskuddsordningen fordi pasientgrupper får ikke tilgang til behandling med denne løsningen. La pengene følge pasienten til terapeutene som bidrar!

 • lege 10.12.2016 12.37.58

  Diagnoselisten kan gjerne fjernes så lenge den er såpass urettferdig i forhold til andre pasienter som trenger fysioterapi like mye som de som står på denne listen. Egenandelstaket senkes for alle som har behov for fysioterapi. Men at det blir mindre penger til fysioterapi i kommunene er svært betenkelig. Nå er det for så vidt mange som mener at alle fysioterapeuter burde få refusjon slik at ikke pasienter faller helt utenfor mht. nødvendig helsehjelp. Slik det er i dag har driftstilskuddsfysioterapeutene mye maktog vil tilsynelatende ikke ha grupper av pasienter som definitivt trenger behandling. Jeg ville foreslå at pengene følger pasienten, og at diagnoselisten fjernes slik at det blir rettferdighet i forhold til alle de pasientene som trenger behandling -men som ikke får tilgang i det hele tatt selv om de betaler egenandel. Enten må man øke antall fysioterapeuter med driftstilskudd kraftig, slik at ikke "pariakastene" i helsevesenet aldri får tilgang- eller la pengene følge pasient

 • Grete Dafne Røe 10.12.2016 00.44.30

  Det som går igjen er at det er for få fysioterapeuter til å dekke behovene på sykehjem, i pasientenes hjem og hos fysioterapeuter med driftstilskudd tilknyttet kommunen. Istedenfor å øke antall stillinger kutter regjeringen både fastlønnstilskudd og fjerner diagnoselisten som fysioterapeuter har brukt over 30 år å bygge opp, med en liste over 100 alvorlige sykdommer, der det er påvist at fysioterapi hjelper. Behandlingen er livsnødvendig for mange for å klare å fungere i hverdagen, eller for å klare seg i arbeid. Dette kaller jeg forebygging. Ja fysioterapi forebygger at pasienten havner på institusjon og sykehus eller ut av arbeidslivet. Jeg synes det er en skam av regjeringen, å fjerne det som er bygd opp over år med et pennestrøk uten dårlig samvittighet. Dette rammer mange eldre nordmenn som har betalt skatt hele livet. Det rammer alvorlig syke som er avhengig av fysioterapi som medisin.Det rammer psykiatriske pasienter. Dette er ikke likebehandling men en nedbygging av fysioterapi

 • lege 09.12.2016 15.35.41

  Disse rammekuttene er selvsagt ugreit. Det er imidlertid ikke nødvendigvis ugreit at alle pasienter betaler egenandeler til et visst nivå. Denne diagnoselisten har rammet veldig urettferdig i forhold til en rekke andre pasienter med invalidiserende tilstander som ikke har fått tilgang til fysioterapibehandling i det hele tatt. De harikke en gang fått stå i kø. Nå kan egenandelsetak og frikort diskuteres generelt. Og det burde det. Egenandeler er i utgangpsunkt skattlegging av sykdom. Men hvis vi først skal skattlegge sykdom, bør det enten graderes i forhold til inntektskilde, dvs. at alle varig uføre (disse har lav inntekt, varig) får redusert egenandel eller ingen egenandel, eller at det blir likt for alle. Jeg foretrekker ett egenandelstak for all helsehjelp, inkl. medikamenter, det som i dag er egenbetaling, pasientreiser osv. OG kiropraktor- slik at ingen må betale mer enn en viss sum pga. uflaks i livet. Ev. kunne alle varig uføre få lavere tak, eller fri behandling. Forslag

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!