Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Camilla Hansen Steinums blogg Publisert 2021-10-28

Tannhelsepolitikk - samme innhold, ny innpakning?

Etter 8 år med Høyre i Helse- og omsorgsdepartementet er Den norske tannlegeforening spente på hva Arbeiderpartiet og den nye regjeringen vil sette seg fore på tannhelseområdet. Legger vi Hurdalsplattformen til grunn er det dog intet nytt å melde enda. Oral helse prioriteres ikke, og de som har størst behov og som dermed trenger mest støtte får intet nevneverdig løft.

Skal vi komme videre på tannhelsefeltet må noen snart trekke i bremsen og spørre hvor man faktisk vil. Politikken og området syder over av små prosjekter, prøveordninger og evalueringer, ulike takstregimer og finansieringsordninger, og det mangler en helhetlig tanke og strategi for tannhelsefeltet. Ikke minst preges folkehelsen og også oral helse av en sosial ulikhet der de med dårlig helse og dårlig råd kommer dårligst ut.

Tannhelsetjenesten trenger en helhetlig gjennomgang og vi trenger den nå. Noen vil så fint si at tannhelsetjenesten er en mosaikk av ulike bestanddeler, som føyer seg pent sammen i samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor er avgjørende for at tannhelsetjenesten løser oppgavene sine så godt som den faktisk gjør i dag. Men, sannheten er at en del i dag ikke får den behandlingen de allerede har rett til og at andre ikke har råd til å få utført nødvendig tannbehandling.

Vi mangler en plan for hvordan tannhelsetjenesten i fremtiden skal sikre hele befolkningen tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. God oral helse er viktig for god fysisk og psykisk helse, og mange har god oral helse i dagens befolkning.

Men, vi mangler også kunnskap om den orale helsen i befolkningen og om hvordan tannhelsetjenesten i dag fungerer. Vi vet ikke hvor mange tannleger som behandler pasienter i Norge i dag, og vi vet i liten grad hvilken behandling som utføres.

Det vi vet i dag er at det er sosial ulikhet i oral helse. Det er stort udekket behov for tannhelsetjenester blant permitterte, uføretrygdede, arbeidsledige og personer med lav utdanning og lav lønn. Dårlig psykisk og fysisk helse er også knyttet til udekket behov for tannhelsetjenester. Hvordan man skal løse dette er i det blå, eller det vil si, med tanke på ny regjering, i det rød.

Skal tannhelsetjenesten bidra i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge må vi få has på den stykkevise og delte behandlingen og forståelsen av tannhelse som politisk og helsefaglig område. En helhetlig gjennomgang må inneholde en kunnskapsinnhenting, og omfatte en evaluering av tannhelsetjenesteloven, folketrygdens stønadsordning og andre prosjekter i tannhelsetjenesten, inkludert organisering og finansiering av tjenesten.

Gjennomgangen bør danne grunnlag for en styrket tannhelsetjeneste for fremtiden, og legge til rette for riktig finansering og organisering av tannhelsetjenesten. Vi trenger en strategi basert på befolkningens behov, som bidrar til å utjevne sosial ulikhet i oral helse.

Får vi ikke dette på plass kommer vi ikke videre. Da vil politikerne igjen gi oss samme innhold, om enn i ny rød innpakning.

Kommentarer

Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforening, som er profesjons- og fagforening for landets tannleger. Hun er tannlege med utdanning fra det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har arbeidet både i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!