Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bjørnar Allgots blogg Publisert 2018-05-14

En beslutning med bismak

Etter en lang og tungrodd prosess vedtok endelig Beslutningsforum å tilby flash glukosemåleren FreeStyle Libre norske diabetespasienter – men kun til de under 18 år. Beslutningen var etterlengtet, men det er en beslutning med bismak.

Diabetesforbundet er svært glade for at alle de barna, ungdommene og familiene som har ventet i snart to år, endelig skal få tilgang til apparatet. Samtidig er vi triste på vegne av alle de som er over 18 år og som ikke får et hjelpemiddel de så sårt ønsker og trenger.

 

Uforståelig med aldersbegrensing

Begrunnelsen for hvorfor det er satt en grense ved 18 år er uklar. Det er i alle fall ingen medisinsk grunn bak dette vedtaket da det ikke finnes mer kunnskap knyttet til nytten for barn og unge enn for voksne. Snarere tvert imot. De fleste studier som er gjort på FreeStyle Libre er utført på voksne pasienter, og Kunnskapssenterets rapport fra metodevurderingen av FreeStyle Libre peker også på at det mangler data for barn. Men, vi vet allikevel gjennom klinisk praksis og erfaringer fra andre land, særlig Sverige, at FreeStyle Libre har stor nytte for barn og unge.

 

Bedre blodsukkerkontroll

I vedtaket sier Beslutningsforum at «selve effekten av Freestyle Libre er ikke vesentlig annerledes enn målemetoder med stikk i fingeren». Det mener vi er feil, og det finnes en rekke studier som viser det motsatte. Vi har også kartlagt erfaringer ved bruk av FreeStyle Libre i en egen spørreundersøkelse. Der rapporterte et overveldende flertall av foreldre til barn med diabetes at bruk av FreeStyle Libre hadde ført til bedre blodsukkerkontroll hos barna. Like interessant er at i samme undersøkelse oppga de voksne over 18 år som bruker FreeStyle Libre selv, samme positive effekt på blodsukkerkontrollen. I denne undersøkelsen var det lite som skilte barn og voksne brukere.

I vedtaket står det videre at «Flash glukosemåleren – Freestyle Libre kan innføres til behandling og oppfølging av barn (fram til fylte 18 år som er spesialisthelsetjenesten sitt ansvar) med diabetes type 1 og andre typer diabetes».

 

Likeverdig behandling for alle med diabetes

Vet ikke sykehusdirektørene at sykehusene har et sørge-for-ansvar for alle med diabetes type 1, både voksne og barn? Dette er nedfelt i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes og prioriteringsveilederen i endokrinologi. Det vi si at sykehusene skal tilby god og likeverdig behandling til hele pasientgruppen.

 

Forebygging gir god helseøkonomi

Den eneste grunnen som står igjen for en aldersbegrensning er frykten for økte kostnader. Hvis det er tilfelle har ikke Beslutningsforum tatt inn over seg hva diabetesbehandling faktisk går ut på. Det store kostnadsspøkelse kommer når komplikasjonen oppstår og bein må amputeres, nyrer svikter eller hjerte- og karsykdom oppstår. Da løper kostnadene. God egenbehandling og blodsukkerkontroll skal hindre slike utfall. Det er god helseøkonomi.

Det er ingen andre land som refunderer Freestyle Libre som har en aldersbegrensning på 18 år. Vi forstår ikke hvorfor Norge forsetter å være annerledeslandet når det kommer til diabetes.

Kommentarer

 • Pål 16.05.2018 09.48.04

  Så vil dette si at hvis barnet begynner med Freestyle Libre før fylte 18, avsluttes dekningen når barnet fyller 18?

Bjørnar Allgot

Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992. Han er utdannet lærer med videreutdanning i organisasjonsutvikling og personaladministrasjon. Han er blant annet styreleder i Extrastiftelsen, leder i kontaktforum for brukere av helsetjenesten i HoD og har vært visepresident i den internasjonale diabetesføderasjonen. Han var sentral i etablering av Læring og mestringssentra i Norge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!