Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bjørnar Allgots blogg Publisert 2018-03-08

Kvinner usynlige i forskningen

Historisk utestenging av kvinner fra medisinsk forskning gjør at helsepersonell kan ha store kunnskapsmangler. Nå må de ukjente symptomene på hjerte- og karsykdom frem i lyset og inn på legekontoret.

Du kjenner igjen symptomene på hjerteinfarkt; smerter og trykk i brystet og stråling ut i venstre arm. Men bare halvpartene av kvinner som opplever hjerteinfarkt har de kjente brystsmertene med strålinger ut i armen. Kvinner får ofte mindre tydelige symptomer og mer atypiske brystsmerter i form av verking i rygg, nakke, kjeve og armer. I tillegg til uspesifikke og «stumme» symptomer som uvanlig tretthet, tungpustethet, kaldsvetting, svimmelhet og fordøyelsesplager. Og sist men ikke minst, det farligste av alt; ingen symptomer.

Av menn, for menn, på menn
Den kunnskapen helsepersonell har om sykdom og lidelse har vi fra medisinsk forskning. Men denne forskningen er i hovedsak blitt gjort med menn som forskningsobjekt. At forskning historisk sett er gjort av menn, på menn, gjør at vi løper en stor risiko for at leger og annet helsepersonell har vesentlige kunnskapsmangler når det kommer til sykdom som rammer kvinner.

Trenger kunnskapsløft
Den største dødsårsaken hos begge kjønn i Norge er i dag hjerte- og karsykdommer. Diabetes øker risikoen for en rekke hjerte- og karproblemer, og antall nordmenn med diabetes type 2 bare stiger og stiger. Det finnes anektodiske bevis for at kvinner med diabetes har enda stummere og mindre synlige symptomer på hjerteinfarkt enn andre kvinner.

Den historiske utestengingen fra forskning kan føre til at kvinner får stilt diagnose på hjertesykdom altfor sent, og at kvinnene ikke får tilstrekkelig behandling for sine lidelser. At man ikke kjenner igjen symptomer, kan i ytterste konsekvens også føre til unødvendige og for tidlige dødsfall.

De usynlige hjerteinfarktsymptomene må bli mer synlige i forskningen. Og mindre synlig i dødsstatistikkene.

Kommentarer

 • lege 09.03.2018 15.57.38

  Det er mye diskriminering av kvinnelige pasienter i helsevesenet - ogikke bare forskning. Det går på liv og helse løs. Det verste er et det også gjøres av kvinnelige helsearbeidere- overfor sine medsøstre som er uheldige og har blitt syke

Bjørnar Allgot

Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992. Han er utdannet lærer med videreutdanning i organisasjonsutvikling og personaladministrasjon. Han er blant annet styreleder i Extrastiftelsen, leder i kontaktforum for brukere av helsetjenesten i HoD og har vært visepresident i den internasjonale diabetesføderasjonen. Han var sentral i etablering av Læring og mestringssentra i Norge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!