Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bent Høies blogg Publisert 2012-07-03

Formynderstaten

I blant blir vi lykkelige selv om vi gjør noe som vi vet ikke er sunt. Forbud og formynderi fratar oss både frihet og ansvar.

Før var smittsomme sykdommer den store fare for befolkningens helse. I dag seiler livsstilssykdommer opp som helseutfordring nr. én. Kols, diabetes, høyt blodtrykk, kreft og sykelig overvekt – alt påvirkes av våre valg og vaner. Målene for folkehelsepolitikken er derfor klare: Folk bør spise sunnere, trene mer, røyke mindre og begrense alkoholforbruket.

Skal vi lykkes, må politikken spille en rolle. Spørsmålet er hvilken, og hvordan. Det er i debatten om virkemidler, at vi nå ser en fremmarsj for overformynderiets ideologi. Gjennom tvang, snarere enn tilrettelegging og råd, forsøker den rødgrønne regjeringen i flere saker å tvinge folket inn på den "sunne" vei.

Selv om vi er enige om enkelte målsetninger, ser jeg her en farlig utvikling. Utviklingen skyldes en uheldig allianse, mellom et prinsippløst og målorientert byråkrati, og reguleringsivrige rødgrønne politikere som aldri har satt grenser for politikk.

Vi fratas slik ansvar for egen helse. Her overkjøres viktige prinsipper om frihet, og enkeltmenneskets rett til å styre eget liv. I verste fall virker det hele mot sin hensikt.

Godteforbud
Aps helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen tok nylig til orde for å forby Kinderegg og nekte Diplom Is å annonsere på Norway Cup. Hun snudde etter refs fra sjefen, men leser vi hva regjeringen har sendt på høring, står det samme der.

Dett er et av mange eksempler på at når regjeringen ser at mange folk velger usunt, skal de med lover, avgifter, forbud og tvang tvinges til å velge sunt.

Røykeproblemet
Forslag til ny tobakkskadelov viser det samme. Røyking er et problem, for røykere og for samfunnet. Men mål helliger ikke alltid middel. Regjeringen vil nå gjøre Norge til et "tobakksfritt samfunn". Det er enten urealistisk eller skadelig.

For eksempel åpner regjeringen for i lov å verne barn mot passiv røyking. Det høres fint ut. I praksis betyr det å nekte røykere med barn å røyke hjemme. Det går altfor langt, og hvordan skal det håndheves?

I tillegg foreslår de "tobakksfrie" arbeidsplasser i helse- og skolevesen, fordi de ansatte har et "særskilt ansvar" som "rollemodeller". Ansatte på skoler og sykehus vil nektes å røyke i arbeidstiden, selv i det skjulte i pausene sine. I USA har man eksempler på lærere som har fått sparken fordi elevene har sett sine "rollemodeller" fulle. Vi er ikke der i Norge, men argumentene lyder kjent.

Solarium
Nå innføres aldersgrense 18 år på solariumsbruk. Deretter kommer krav om bemanning for å kontrollere om det følges. Det betyr slutten for mange solstudioer. Nå skal statens solvakter, ikke foreldre, ta ansvar for tenåringers solvaner.

Pappvin
Den rødgrønne regjeringen er bekymret over økt salg av pappvin. Sp-politiker Kjersti Toppe mener nå vi må vurdere et forbud mot pappvin. Regjeringen har ikke tillit til at vi klarer å telle glassene uten at vi ser at det minker i flasken.

Sykt å være frisk
I forslaget til ny fastlegeforskrift er regjeringen bekymret for en ny gruppe mennesker: de som går lite til legen. De foreslo derfor å pålegge fastlegene å selv oppsøke de som sjelden ba om time. Staten tror ikke oss, om vi lar være å gå til legen fordi vi føler oss friske.

Ingen grenser for politikk
Det summen av disse tiltakene viser, er en regjering som alltid lar friheten tape i kampen mot det noble politiske mål. Felles for dem er at de forsøker å nå et godt og verdig mål, men i desperasjon etter kjappe resultater overkjører alle prinsipper om folks rett til å styre egne liv.

Da Stortingets helsekomité i fjor behandlet en ny folkehelselov, bemerket de borgerlige partiene samlet at "individers rett til å ta frie valg og plikt og rett til å kunne ta ansvar for eget liv, gjør at folkehelsemessig gevinst ikke alene og i seg selv kan legitimere et politisk tiltak."

Dette nektet de rødgrønne å signere på. Men mener de virkelig at folkehelseeffekt er det eneste argumentet som teller når frihet skal begrenses? I så fall er vi på gal vei.

Fratar den enkelte ansvar
Problemet med å frata folk frihet, er at man også tar fra dem ansvar. Jeg mener at frihet ikke bare har egenverdi, men også en positiv effekt. Det viser tillit. Det er å si at man må ta vare på seg selv, ikke alltid skylde på samfunnet. Når overvekten øker, er det ikke bare å skylde på at staten gjør for lite. Vi må starte med oss selv.

Folkehelsepolitikk trengs
Jeg mener selvsagt at folkehelsepolitikk behøves, og kan være effektivt. Økningen i livsstilssykdommer skal vi ikke stille se på. Folkehelsearbeidet må styrkes ved å legge til rette for at man selv kan ta valg som er gode. Vi er alle enige om at det kan gjøres ved også å bruke lover og regler, skatter og avgifter, insentiver og holdningskampanjer.

Forskjellen på Høyre og regjeringen er denne: Vi mener inngrep i folks frihet krever en begrunnelse. Det vi gjør skal ha en effekt, være det beste alternativet og privatlivet må ikke krenkes. Vi mener ikke at folk alltid vet sitt eget beste, men stort sett vet de det bedre enn staten. De som trenger hjelp skal få det. Andre klarer seg best uten.

Det er disse prinsipielle spørsmålene helseministeren fra Ap igjen og igjen avslører at hun ikke stiller, når byråkratene legger nye reguleringsforslag på pulten hennes. Derfor fikk hun Kindereggfadesen sin – fordi hun ikke skjønte at å forby Kinderegg er å gå for langt. Forbud er det universelle rødgrønne svaret på alt som ikke er helt bra.

Det kan være vi lever noen måneder lengre i et land der det ikke er rom for en gammel tobakksbutikk på hjørnet, pappvin på hytta og noen timer solarium etter nok en regntung sommer. Men vil vi leve noen måneder ekstra i et slikt land?

Kommentarer

 • Anki 08.10.2013 12.44.00

  Hei Bent Høie! Hørte nettopp et intervju med deg angående en nytt forslag for fastlegens anledning til å sykemelde. Jeg er en skuffet høyrevelger som hører dette. Trodde høyre hadde tillit til leger som en yrkesgruppe som har vurderingsevne og kan ta beslutninger ut I fra hensyn til den enkelte pasient! Dette oppfattes I hvertfall ikke som høyrepolitikk.

 • grethe 15.08.2013 19.21.00

  da antar man at Høyre vil arbeide for et samarbeid mellom det etablerte helse Norge og alternativ medisin, at de vil kutte beskatning på alternative røykprodukter som nikotinplaster, E-røyk osv, slik at de ikke faktisk blir dyrere enn dagens tobakksprodukter. At de faktisk er så opptatt av helse at de sørger for at økologisk mat blir lik i pris og tilgjengelighet som produkter som er sprøytet?

 • Annelie 24.03.2013 11.58.00

  Å frivillig innhalere det som er i sigaretter er gærent, og det er ille nokk. Men det at sigarett røyk tvinges på andre i tillegge (dere kan ikke styre hvor den tar veien) og den spres i lufta der andre også skal puste, det er ikke greit. Man må selv få bestemme hva man vil puste. Man skal slippe skadelige stoffer som kan unngås. Med et forbud kan slik passiv røyk unngås og unødvendig innhalering av kjemikaliene i røyken kan unngås, ute og inne. http://anneliemolin.wordpress.com/2013/02/03/whale-vomit-and-other-chemicals-in-cigarettes/ Det samme går for parfyme. Dette er også et stoff som spres i luften og som man tvinges å puste inn. Og for den som tror parfyme er blomster på stilk i 2013 tar helt feil. Innholden er kjemikalier i flere hundre i en eneste flaske. Det som generelt omtales som godlukt er kjemikalier spredd i luften som alle må puste uansett om de ønsker det eller ikke. Det er til sjenanse for lungesjuke og sensitive og gir pustevansker. Mange av de stoffer som finnes i tobakk finner du også i parfyme. http://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/02/what-is-in-fragrance-the-content-of-perfume/ Jeg mottok en kommentar på min blogg om innleggene mine her på Dagens Medisin. "Cecilie" mente de var pinlige da jeg skrev på en side som var ment for fremst legestanden og vården. Det som er pinlig er at Dagens Medisin skriver og forsvarer røyk - det skal være lov. Mange tar for gitt å puste, det gjør ikke lungesjuke. Ren luft er en nødvendig gode for å puste, for å leve.

 • Ekstremtkritisk 24.11.2012 20.01.00

  Tåkelegging og løgner. Er høyre for legalisering av hasj? Hva skrev lancet i publikasjonen: a rational scale to address the harmfulness of drugs, myndighetene forsøkte til og med å stoppe utgivelsen av forskningen. Bent Høie er en løgner. Han er politiker i et konservativt parti som først og fremst sikter seg inn på den øvre middelklasse. Han er ingen ekte liberalist. Det er ikke jeg heller. Men jeg er ikke så sleip at jeg forsøker å gi meg ut for noe jeg ikke er. Høyre er omtrent det samme som Arbeiderpartiet. Skal du stemme noe som ikke er Status Quo, må du stemme de Grønne, Rødt eller DLF.

 • HJB 04.07.2012 13.45.00

  Hverken nye eller originale tanker dette. Det interessanne spørsmålet er om Høye da også mener at de som selv får ta ansvar for å skade sin egen helse, skal måtte ta konsekvensen av dette og stille seg bak i køen når det gjelder behandling finansiert av samfunnet? Interssant at eksempler på utitige inngrep hentes fra USA ("the land of freedom"). Mest interessant er om Høye aksepterer økende helseforskjeller som vi vet vil følge av synspunktene som han jo og deler med Fugelli.

 • Asle Eikeland 04.07.2012 08.24.00

  "Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha." (Sitat av H.C.Andersen). Vår rødgrønne regjering er ikke enig. Frihet til innendørs solskinn er nå kun forbeholdt voksne. Fra 1. juli 2012 har solstudioene ikke lov å tilby solskinn til personer under 18 år.

 • Cecilie 03.07.2012 20.49.00

  Det ser ut som om de ivrigste her totalt misser poenget - nemlig at staten hverken skal eller bør detaljstyre hver eneste ting i livet, hverken når det gjelder helse eller andre faktorer. Det listes opp noen helt vanvittige forslag (for å si det mildt) som faktisk har kommet fra den sittende regjering, men det folk reagerer på er tydeligvis at han mener hver enkelt må få bestemme om de vil røyke i sitt eget hjem - uten sjenanse for andre - eller ikke.

 • Annelie 03.07.2012 20.40.00

  Og dette skal liksom være en blogg på for Dagens Medisin. Skandale!!!!!!! Hvis du i det hele tatt lurer på hvordan det er å ha et astmaanfall kan du lese om det her. http://anneliemolin.wordpress.com/2011/05/27/an-ordinary-day-with-asthma/ http://anneliemolin.wordpress.com/2011/10/17/the-backside-of-asthma-and-allergies/ http://anneliemolin.wordpress.com/2011/12/16/big-asthma-attacks-are-horrible/ Hver dag blir astmatikere utsatte for andre sine vaner, og blir sjuke. Egosimen seirer hver evige dag!!!

 • Annelie 03.07.2012 20.38.00

  For noe kødd! Dette er typisk for egoistiske holdninger i forhold til folk som sliter med f.eks. lungesjukdommer. :((((( For at vi med astma og andre lungesjukdommer skal kunne få puste frisk luft uten forstyrrelser så TRENGER vi utøket røykeforbud fordi røykerne er så lite opplyste om hvordan det påvirker oss. Man sitter på en uteservering og noen/flere begynner å røyke og man må gå fra både mat og drikke fordi man ikke får puste. Overformynderi sier du? Overformynderiet fra røykerne som ikke lar oss puste ren luft er MYE verre. Prøv et astmaanfall av et ordentlig kaliber før du uttaler deg om å bestemme over andres live og lagnad. Det røykere gjør påvirker andre. Om en røykere står ved siden av en ikkerøyker alt. astmatikere så blir ikkerøykeren / astmatikeren ufrivillig utsatt for kjemikalier og gifter, og astmatikeren /den lungesjuke tvinges å bli sjuk. Men om en ikkerøykere /astmatikere /lungesjuk står ved siden av en røyker så berørs den ikke negativt. STAKKELS RØYKERE! Det er klart vi må ha et forbud når folk flest ikke klarer å la oss ha frisk luft å puste i. Fram for et forbud mot bruk av parfymer i det offentlig rom også, da parfymer er like ille som tobakk for oss med lungeproblemer. Det er ca 1.23 m illioner astmatikere i Norge. Sug på den du.

 • Abram Hoffer 03.07.2012 20.05.00

  Glimrende! Det er på tide å sette fri næringsstoffene fra reguleringskåte byråkrater i legemiddelverket! Sett samtidig Steinar Madsen i isolat på bjørnøya. Statiner i drikkevann er noe av det dummeste jeg har hørt på lenge!

 • Per A Foss 03.07.2012 12.45.00

  Interesante refleksjoner som det er fristende å slutte seg til. Da er det imidlertid et annen tanke slår meg. I diskusjonen rundt tilgjengelighet av nye medisiner er det ikke måte på hvor ivrige politikere blir , inklusive Hr Høie, for at staten skal ta ansvar og sikre tilgang til den nye behandligen. Desverre er det også her ofte et spørsmål om å "få leve noen måneder ekstra i et slik land". Hmm, hørte jeg lyden av knust glass ??

 • Jørn-Erik Jacobsen 03.07.2012 12.42.00

  Godt skrevet, samtidig tror jeg at allmenn opplysning, rettede kampanjer spesielt mot røyk og alkohol vil ha bedre effekt. Håper heller ikke "de røde" mener det slik, men at kanskje en overivrig byråkrat har raskest noe i gjennom?

Bent Høie

Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Stortinget siden 2000. Han har utdannelse fra Norsk Hotellhøgskole og grunnfag i rettsvitenskap.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!