Torgeir Bruun Wyllers blogg

Vi trenger en opplyst debatt om alternative veier for helsetjenesten

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Helsetjenesteaksjonen (HTA) er dannet i et forsøk på slå ring om det som var velferdssamfunnets juvel – en offentlig helsetjeneste av høy kvalitet, i det vesentlige skattefinansiert, og like tilgjengelig for alle. Til vår fortvilelse ser vi at dette unike systemet langsomt er i ferd med å forvitre som konsekvens av mistillit til de ansatte, overdreven styringsiver, kvasi-markedstenkning, for sterk vektlegging av økonomi samt et viltvoksende byråkrati. Alt dette bidrar til å trekke de ansattes oppmerksomhet vekk fra det som skulle vært deres selvsagte hovedoppgave: å yte optimal behandling og omsorg for pasientene i pakt med sin kompetanse og sin yrkesetikk.

I helsepolitiske diskusjoner argumenterer tilhengerne av dagens utvikling ofte som om det ikke finnes alternativer. «Utviklingen kan ikke stoppes», «det finnes ikke realistiske alternativer», «helsetjenesten er så kompleks at effekten av endringer er uforutsigbare», «har dere egentlig noe alternativ?» er motargumenter man gjerne møter. Slike argumenter kan virke lammende (og er trolig også ment slik). Helsefeltet er utvilsomt komplekst, og det finnes ikke én «kvikk fiks» som vil løse alle de problemene de siste års helsepolitikk har ført oss inn i. Det finnes derimot mange løsninger som til sammen vil bringe oss på et riktigere spor. De trenger vi å diskutere.

Derfor utgir HTA nå boken Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger.

Boken er ment å danne grunnlag for en mer nyansert og målrettet helsepolitisk debatt enn det spill for galleriet vi ofte er vitne til. Topp kvalifiserte fagfolk fra ulike disipliner og samfunnsområder har vederlagsfritt stilt sin tid og sin kompetanse til disposisjon, og serverer et knippe artikler som til sammen vil gjøre leseren klokere.

Det hele munner ut i 20 konkrete løsningsforslag man kan være enig eller uenig i, men som i alle fall kan danne grunnlag for en konstruktiv debatt om hvordan vi kan komme ut av uføret. De har noe til felles:

  • De følger logisk av analysene til ekspertene som har skrevet boken.
  • De lar seg i prinsippet vedta nå. Dersom de som har makten, virkelig vil, kan de bestemme seg for å gjøre dette.
  • Man kan være enig eller uenig i hvert forslag. Denne boken begrunner hvorfor vi tror forslagene er gode. Er man uenig, får man argumentere for sitt syn..
  • Forslagene kan til dels gjennomføres uavhengig av hverandre.
  • Ingen av forslagene vil løse alle problemer, heller ikke om samtlige av dem skulle bli gjennomført.
  • Jo flere av tiltakene som gjennomføres, dess mer vil det likevel bidra til å føre oss i en riktigere retning: en helsetjeneste som fortsatt skal holde høy kvalitet, som skal være solidarisk og for alle, som skal ha pasientenes beste som sin rettesnor, og som ikke skal sløse ressurser på unyttige aktiviteter.
Powered by Labrador CMS