Per T. Lunds blogg

- Vi hakke peiling

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Hvis noen stiller spørsmål om hvor mange som hospitaliseres av feil legemiddelbruk, må jeg og alle andre bare svare som sant er: - Hakke peiling.

Eller hvis helseministeren vil vite hvor mange pasienter som faktisk har en samstemt legemiddelliste, er svaret det samme: - Hakke peiling. For ikke å snakke om hvis spørsmålet er hvor mange som ikke følger den bruksanvisningen de har blitt enig med legen om: - Hakke filla peiling.

På spørsmål om det skjer feil, om det mangler samstemming og om det er dårlig oppfølging av legemiddelbruken, er imidlertid svaret: - Ja, massivt. Men vi aner ikke hvor mye.

Jeg har stor respekt for at det er krevende å lage gode kvalitetsindikatorer i helsevesenet. Men samtidig har jeg ikke registrert at noen helsemyndighet har tatt kraftfulle initiativ til å utvikle nasjonale indikatorer på legemiddelfeltet, med unntak for bruk av enkelte typer antibiotika. Jeg registrerer heller ikke mer kraft på dette området i forlengelsen av Legemiddelmeldingen. Jeg drister meg derfor til å foreslå følgende nasjonale kvalitetsindikatorer:

I spesialisthelsetjenesten:

  • Antall pasienter som legges inn på sykehus med feilbruk av legemidler som sannsynlig hovedårsak til innleggelsen eller re-innleggelsen.
  • Andelen pasienter der samstemming av legemiddellisten ved utskriving/overflytting er gjennomført og dokumentert i journalen.

I primærhelsetjenesten:

  • Antall eller andel pasienter som har fått gjennomført legemiddelgjennomgang, enten på legekontor, i apotek, på sykehjem eller i hjemmetjenesten.
  • Antall pasienter over 75 år som er brukere av fem eller flere legemidler samtidig.
  • Antall pasienter som har fått gjennomført astma/kols-veiledning på apotek.
  • Resultatene av en årlig, standardisert spørreundersøkelse blant prioriterte pasientgrupper (evt fordelt på legekontor, apotek, sykehjem) for å avdekke tilfredshet med opplæring i og forståelse av egen medisinbruk.

 Det finnes helt sikkert andre gode indikatorer også. Jeg lar meg gjerne utfordre - bare det skjer noe. Både pasientene og de som skal styre helsetjenesten fortjener at noen neste gang kan rekke opp hånden og si: Det vet jeg!

Powered by Labrador CMS