Tommy Skars blogg

Hvis pasientene er viktigst …

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Om de som trenger rehabilitering er viktigere enn partitaktiske hensyn, vedtar stortingsflertallet mindretallsforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus om å be regjeringen vurdere behovet for en habiliterings- og rehabiliteringsreform som bidrar til å bedre tilbudet i, og samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I går hadde stortingsrepresentant Marian Hussein fra Sosialistisk Venstreparti prisverdig tatt initiativet til en interpellasjonsdebatt om rehabilitering. Bakgrunnen for Husseins interpellasjonsspørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol var regjeringspartienes offensive rehabiliteringsretorikk før de havnet i regjering. - Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært i posisjon i over ett år og uten at det har skjedd noen opptrapping. Hva skjer, og når? spurte Hussein.

Statsråden viste til regjeringserklæringen, hva de har gjort for fastlegeordningen og at flere svar kommer i nasjonal helse- og samhandlingsplan om ett år. Talerne fra regjeringspartiene støttet opp om dette.

Men for oss som representerer syke og skadete mennesker, hvor målet er at et reddet liv også skal leves - og etter årevis med slakt av deler av norsk rehabiliteringsinnsats - er ikke dette tilstrekkelig. Ørkenvandringen på rehabiliteringsområdet må få rødt lys nå, og vi må i det minste få et vedtak som indikerer at politikerne har forstått noe av alvoret i rapportene som har kommet fra så vel Riksrevisjonen som konsulentselskapet KPMG, før de blir filleristet igjen i en ny riksrevisjonsrapport om ett år.

Like prisverdig som SVs initiativ er at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus nå fremmer forslag som bør vedtas, selv om noen av dem først foreslår dette etter at de har kommet seg ut av regjeringskontorene hvor de selv kunne gjort noe... Et mindretallsforslag fra dem i statsbudsjettinnstillingen for 2023 innebærer at Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for en habiliterings- og rehabiliteringsreform som bidrar til å bedre tilbudet i, og samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I debatten i går fikk dette støtte av Miljøpartiet De Grønnes Kristoffer Robin Haug som forstod like lite som meg av hvorfor ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet bruker sin makt til å gjennomføre det de var for i forrige stortingsperiode. Også Rødt bør støtte forslaget, som i sitt alternative budsjettforslag faktisk er det partiet som har lagt inn penger til å starte reformarbeidet.

Som tidligere politiker forstår jeg hva som skjer – man ønsker ikke å gi poeng til et annet parti, i alle fall ikke et parti på andre siden av midtstreken for blå og rød blokk. Som generalsekretær i en organisasjon som hver dag er i kontakt med mennesker som ikke har fått det rehabiliteringstilbudet de burde hatt for å leve et reddet liv, så er ikke det hensyn vi kan ta.

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus er svakt formulert og ikke godt nok total sett, men det er mer enn ingenting og det indikerer at man er villig til å avslutte ørkenvandringen. Derfor bør også SV støtte det. Det vil være umulig for utenomverden etter debatten i går å forstå at SV ikke bruker muligheten som her ligger til å få flertall for noe man er for, eller at de hindrer et slik forslag i å få flertall fordi man vektlegger andre hensyn enn hensynet til dem som trenger rehabilitering.

Vi er imidlertid overbevist om at både Hussein og SV har et oppriktig engasjement her, som de vil kvittere ut til beste for saken.

Powered by Labrador CMS