Steinar Thoresens blogg

40 år med Onkologisk Forum

Steinar Thoresen

Steinar Thoresen jobber som ekstern konsulent for Merck Oncology og er medisinsk direktør i NordicRWE. Thoresen er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi og har tatt en doktorgrad innen brystkreft. Han var tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor ll ved UiB 1999-2013 og medisinsk direktør i Abbvie frem til våren 2019.

Onkologisk Forum er møteplassen for onkologer og klinisk kreftforskning i Norge, og årets møte fant sted på Holmenkollen park, samme sted som for første gang i 1982 – og kun et steinkast fra der Oddvar Brå brakk staven samme år. Det var foregangsmennene Jan Vincent Johannessen og Stein Gundersen fra Radiumhospitalet tok initiativet til det som er blitt et årlig høydepunkt og som har vært arrangert av alle fire regionale helseforetak. På tross av noe reiserestriksjoner og innføring av Helseplattformen i Helse Midt-Norge, var om lag 450 personer samlet til årets møte.

Betegnelsen «gammel-onkologene» stod på programmet og disse var også tydelig tilstede med tildeling av priser, men klare på at alt ikke var bedre før. Tvert imot understreket programmet, som også hadde flere topp-internasjonale klinikere og forskere, at lag på lag med ny kunnskap blir avdekket. Dette gjelder hvordan kreft utvikler seg og dermed også hvordan nye medikamenter kan stoppe kreftceller fra å dele seg og spre seg videre.

Noe av det viktigste med Onkologisk Forum tror jeg er faggruppe-møtene.  Møtene har høy kvalitet og  bidrar til å bringe fagmiljøene opp på det samme, høye nasjonale nivået.  Det er mulig et tankekors at onkologene spesialiserer seg mer og mer innen ulike tumorgrupper, mens vi ser at den medikamentelle utviklingen styres av genprofiler og biomarkører som ikke nødvendigvis er tumorspesifikke.

Men Onkologisk Forum er ikke bare fag. Det er også uformelle møter mellom kolleger til frokost, lunsj og middag. Dette er en viktig side av et slikt møte og spesielt etter en lang periode med Covid og Teams. Som vanlig ble det en festaften med taler og god mat. Faktisk tror jeg vi satt fire timer til bords.

I år ble det arrangert en debatt om utfordringer med alle nye medikamenter og hvordan disse skal taes i bruk. Dette er en debatt vi har hørt mange ganger de siste årene og det er vel tid for handling nå?

Onkologisk Forum varer i to dager, og mange bruker i tillegg dagen før til andre møter. I år samlet CONNECT, InPred og IMPRESS seg til både strategimøte og et åpent, nasjonalt møte dagen før åpning av selve Forumet. Fysisk oppmøte ble bra og møtet ble også streamet. CONNECT vil fortsette videre i minst to år til og nye mål settes i disse dager. IMPRESS-studien inkluderer stadige nye pasienter og det blir flere medikamenter å bruke.

Hva så med legemiddelindustrien og tilstedeværelse på Onkologisk Forum? Jo, man er tydelig tilstede med utstillinger og mye folk, og slik er nok industrien en viktig bidragsyter til den økonomiske delen av arrangementet. Jeg hørte også en tale og humorinnslag fra industrien under festaftenen. Men de positive erfaringer med offentlig-privat samarbeid gjennom CONNECT kunne kanskje bli brukt enda mer, og på flere måter ved neste Onkologisk Forum? Industrien har kunnskap og erfaring og ønsker en annen rolle i tillegg til sponsorrollen. Jeg kunne for eksempel ønske meg en bred horizon-scanning på hva som kommer av nye medisiner/virkningsmekanismer med tilhørende diagnostikk. Legemiddelindustrien har god oversikt over dette og selv om veien fram til pasientene kan være lang, er fremtiden her før vi aner.

Jeg gleder meg allerede til neste Onkologisk Forum i Trondheim!

Powered by Labrador CMS