PROSESS: – Jeg tror vi må se litt på prosess og på konsekvenser. Det er Stortinget som har stoppet denne saken og bedt om nye utredninger, det er fordi ordningen er en gullstandard i vår velferdsmodell, utalte Bekkemellem. Foto: Vidar Sandnes Foto:

PROSESS: – Jeg tror vi må se litt på prosess og på konsekvenser. Det er Stortinget som har stoppet denne saken og bedt om nye utredninger, det er fordi ordningen er en gullstandard i vår velferdsmodell, utalte Bekkemellem. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

– Mangelen på dialog er oppsiktsvekkende

– Det er en liten falitt-erklæring at vi ikke klarer å ha pasientdimensjonen høyere, uttalte Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, under dagens DM Arena møte om Blåreseptordningen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FORSKNINGSPARKEN, OSLO: Rapporten «Riktig legemidler til rett pris» ble publisert i januar i år, og foreslår tre tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrense utgiftsveksten til legemidler fremover. Under kveldens debatt på DM Arena ble pasient og behandler-perspektivet etterlyst.

– Medisinfaglige vurderinger ligger ikke i den evalueringen av blåreseptordningen. Jeg tror vi må se litt på prosess og på konsekvenser. Det er Stortinget som har stoppet denne saken og bedt om nye utredninger, det er fordi ordningen er en gullstandard i vår velferdsmodell, utalte Bekkemellem og viste til første foredrag holdt av Bjarne Robberstad om metodevurdering på legemiddelfeltet.

Tiltakene som er foreslått er: innføring av anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder, justering av trinnprisordningen og innstramming av ordningen med legereservasjoner ved legemiddelbytte i apotek. Dag Morten Dalen er professor i samfunnsøkonomi og har vært faglig ansvarlig og leder for analysearbeidet i forbindelse med rapporten.

– Blåreseptordningen er kalt en pioner. Klart at når finansdepartementet lager budsjett og ser ti milliarder lyse mot seg, så er det klart de er interessert i å få kontroll på det. Og i hvert fall hvis man ser det i sammenheng med utgifter på sykehus og Dalens trender på kostnadsutvikling er det ikke tvil om at departementet er interessert i det. Dette handler om å kutte kostnader og ta kronikere, og det handler om at nytt vil koste mer enn det gamle, sa Bekkemellem.

Bekkemellem uttalte at det er mange debatter rundt blåreseptordningen, anbud og bruk av nye legemidler, som bør tas.

– Medisinfaglige vurderinger burde ligge i bunnen, sa Bekkemellem som også pekte på at det ikke var sett på konsekvenser av at lege på sykehus kan skrive ut medikament som er på blå resept og dermed spare penger.

– Så vidt jeg vet kan en lege gjøre det. Det er mange ulike aspekt i denne debatten som vi bør reise på en annen måte i fortsettelsen.

– Kan bli en rød klut
– Hva skjer hvis Stortinget ender med å vedta anbud på blåresept?

– Jeg tror at med det lille markedet Norge er, hvis vi ikke har et sunt innkjøpssystem som er bærekraftig og som ser inn i fremtiden med tanke på persontilpasset medisin hvor man kan målrette behandlingen på en annen måte, så vil det å endre systemet rundt en godt fungerende blåreseptordning være en rød klut for våre medlemmer, pasienter og helsepersonell.

– Jeg forstår ikke motivasjonen og ser ikke hvem som skal gjøre jobben.

Dalen svarte at man er avhengig av å få til et system for å få til inkludering av fagekspertise.

– Dette er trinn to. Man har en metodevurdering og beslutning knyttet til hvilke legemidler og hvilke virkestoffer det er som skal inn og få refusjon i Blåreseptordningen, og gitt det så kan man kanskje to år ned i gaten når virkestoffene har fått etablert seg- finne ut at dette egner seg for terapeutisk konkurranse og så åpner man for konkurranse, sa Dalen.

– Det har ingenting med beslutninger eller innføring av nye metoder i Blåreseptordningen.

– Den ligger fast?

– Anbud har ikke noe med det å gjøre, uttalte Dalen.

– Begynner i feil ende
– Er det en bærekraftig modell for fremtiden med all den kunnskapen vi har. Vi har snakket mye om beredskap, vi vet det er sårbarhet om leveranser- det har vi eksempler på, spurte Bekkemellem retorisk, som også uttalte at hun mener man begynner i feil ende.

– Du har gjort oppdraget ditt (Dalen red.anm), som kun handler om å få ned kostnader, men dette er et politisk ansvar og det er oppsiktsvekkende at pasientorganisasjoner, spesialister eller industrien ikke har vært med i en dialog, uttalte Bekkemellem.

Powered by Labrador CMS