ENGASJERT-PANEL: Paneldebatten om Blåreseptordningen engasjerte deltagerne. Fra venstre: Oddbjørn Tysnes, (Apotekforeningen), Karita Bekkemellem (LMI), Martin Prøven Bogsrud, (lege/forsker), Lilly Ann Elvestad (FFO), Dag Morten Dalen (professor samfunnsøkonomi) og Markus Moe (Dagens Medisin). Foto: Vidar Sandnes Foto:

ENGASJERT-PANEL: Paneldebatten om Blåreseptordningen engasjerte deltagerne. Fra venstre: Oddbjørn Tysnes, (Apotekforeningen), Karita Bekkemellem (LMI), Martin Prøven Bogsrud, (lege/forsker), Lilly Ann Elvestad (FFO), Dag Morten Dalen (professor samfunnsøkonomi) og Markus Moe (Dagens Medisin). Foto: Vidar Sandnes

Foto:

– Handler ikke om riktig medisin

– Tittelen på rapporten lover mer enn den leverer, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) om områdegjennomgangen av legemidler under folketrygden som er utarbeidet av Vista Analyse og EY.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FORSKNINGSPARKEN, OSLO: Rapporten «Riktig legemidler til rett pris» ble publisert i januar i år, og foreslår tre tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrense utgiftsveksten til legemidler fremover. Under kveldens debatt på DM Arena ble pasient og behandler-perspektivet etterlyst.

Tiltakene som er foreslått er: innføring av anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder, justering av trinnprisordningen og innstramming av ordningen med legereservasjoner ved legemiddelbytte i apotek. Dag Morten Dalen er professor i samfunnsøkonomi og har vært faglig ansvarlig og leder for analysearbeidet i forbindelse med rapporten.

Les om rapporten og de tre tiltakene som foreslås her.

Debatten, som var i etterkant av Dag Morten Dalens presentasjon av rapporten, ble innledet ved at Martin Prøven Bogsrud, lege/forsker ved Enhet for hjertegenetikk, OUS og Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi, ble spurt om å gi et bilde på utfordringer i sin arbeidshverdag som knytter seg til blåreseptordningen.

– Problemet i dag er at man ikke får tilgang på legemidler som man kan ha, som pasienter får i Sverige og Danmark. Det er legemidler som er vurdert kostnadseffektive allerede i 2019 og før det, som fortsatt ikke er prioritert.

Bogsrud forklarte at det er vanskelig å forklare for pasienter hvorfor de ikke får tilgang til nye legemidler.

– Handler ikke om riktig medisin
– Rapporten snakker om hvordan å spare penger. Men tittelen sier «Riktig legemidler til rett pris». Riktig medisin er det egentlig ikke snakket om, sa Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) om rapporten.

– Jeg er fundamentalt uenig i å sette de legemidlene som foreslås, ut på anbud. Det gjelder pasienter med veldig høy alder og som kan ha problemer med å bytte medisiner etter to-tre år, for dem kan det være veldig ofte. Endring av administrering av medisin kan i seg selv være en risiko.

– Hvis man har et anbudssystem hvor man har en foretrukket leverandør og man får en mangelvare der, hva skjer da? «Winner takes it all» har noen risikoelementer i seg, uttalte Elvestad.

Elvestad uttalte at det er et element som er viktigere å diskutere; riktig medisin.

– Det er noen regnestykker rundt som også handler om samfunnsøkonomi, uttalte Elvestad.

Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin og møtets ordstyrer, spurte Olsen om det har vært en del av oppdraget han har fått fra departementet.

– Nei vi har ikke vurdert hva som er en god behandling for de ulike pasientgruppene som er under blåreseptordningen. Indirekte har vi sett på det, vi har blitt bedt om å se på og evaluere metodevurderingene- vi var gjennom en lang rekke metoderapporter for å få en forståelse av beslutningsgrunnlaget. Men kan ikke si om pasientgruppe x får den riktige behandlingen under dagens ordning, svarte Dalen.

Pasientsikkerheten
Lilly Ann Elvestad uttalte at riktig medisin er mer enn bare virkestoff.

– Tilstrekkelig likeverdige er en ullen boks for meg. Man har virkestoff, hjelpestoff og hvordan det administreres. For pasienter er hele pakken viktig. Derfor er jeg veldig skeptisk til «one size fits all», og i tillegg så skal man for de eldste- hvor det er flest, skal man bygge annet hvert eller hvert tredje år- det er ofte. Hva betyr det for pasientsikkerhet?

– Jeg har full sympati for at man ønsker å få ned prisen, det kan vi sikkert stille oss bak, men jeg tror man må se på mer enn bare pris. Hvordan kan pasientene få god medisin og godt tilpasset medisin slik at de kan leve gode liv.

Ordstyrer Markus Moe spurte Dag Morten Dalen om det burde være en egen utredning om pasientperspektivet?

– Som professor og konsulent vil jeg aldri si nei til det, uttalte Dalen.

Powered by Labrador CMS