FORSINKELSE? Daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli, frykter høringen og forskriftsendringen vil ta lang tid, og håper sanksjoner med overtredelsesgebyr stanses inntil videre.  Foto: Vidar Sandnes

FORSINKELSE? Daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli, frykter høringen og forskriftsendringen vil ta lang tid, og håper sanksjoner med overtredelsesgebyr stanses inntil videre.

Foto: Vidar Sandnes

Dr. Dropin følger Legeforeningens anbefaling – stanser utskrift av blåresept

Den private aktøren Dr. Dropin følger Legeforeningens anbefaling og opplyser at de vil holde utskriving av blåresept til et minimum, frem til ordningen med overtredelsesgebyr fryses.

Publisert

Den siste tiden har det stormet rundt de nye overtredelsesgebyrene som kan ilegges ved feil forskrivning. Bøtene kan bli så store som 2G (213.000 kroner).

Tirsdag vedtok Legeforeningen å anbefale sine medlemmer å stanse utskrivning av blå resepter, slik at Helfo må ta jobben om å vurdere hvem som skal få refusjon.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa onsdag at hun mener forskriften nå bør endres og vil sende en revidert retningslinje på offentlig høring våren 2022.

Frykter lang prosess
Daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli, frykter høringen og forskriftsendringen vil ta lang tid, og mener nå at Regjeringen må komme med en løsning som fryser ordningen med overtredelsesgebyr, inntil videre.

Sørli presiserer at Helse- og omsorgsministeren nå bør sette på bremsene.

– Siden de nå har innført loven, og skal ta en helomvendingsprosess på Stortinget, bør de umiddelbart fatte et vedtak om at de ikke kommer til å håndheve den nye sanksjonen, men heller benytte seg av gamle sanksjoner. De kan allerede sende advarsel og ved grove gjentatte overtramp ta bort retten til å forskrive blåresept, i ytterste konsekvens ta autorisasjonen til de som forskriver feil. Dette er helt riktig. Man skal ikke ødsle med statens penger. 

Han peker på at myndighetene i mellomtiden bør klargjøre at sanksjonen ikke brukes, så de pasientene som «sårt trenger medisiner» vil få skrevet dette ut hos fastlegene.

– Gangsynet til helsemyndighetene er merkelig. Vi står midt i en fastlegekrise og så setter de inn dette tiltaket i en yrkesgruppe som allerede har store utfordringer.

Støtter Legeforeningen
– Vi vil følge Legeforeningenes anbefaling om å holde blåreseptforskrivning til et minimum, før det kommer en klar løypemelding om at sanksjonsmyndigheten stanses

– Har hatt en diskusjon med de ansatte i Dr. Dropin, og enstemmig bestemt at vi vil støtte legeforeningens linje.

Han viser til at det vil gjøres noen unntak, for unge mennesker som står i spesielle situasjoner hvor tungtveiende medisinske grunner vil gjøre at det etisk sett er riktig å skrive ut blåresept.

– Katastrofe
Som en privat bedriftsaktør, synes Sørli det er viktig å vise at de står skulder til skulder med kollegene i fastlegeordningen og at de støtter Legeforeningens anbefaling.

Han viser til at han mener saken politisk sett, er katastrofal.

– Jeg synes det er helt katastrofe at helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet bare kjører gjennom med denne ordningen. Å bøtelegge for feilforskriving er som et spark rett i magen på fastlegene som yrkesgruppe. 

Sørli viser til at det til syvende og sist er pasientene som blir skadelidende.

– Det blir fryktelig tungt for dem å ta opp disse sakene med Helfo, og det vil ta lang tid.

Han stusser over at ikke Helsedirektoratet, som har gode måter å følge opp forskrivning, ikke håndhever regelverket man allerede hadde på plass.

Legeforeningen skriver på sine nettsider at de stiller to krav til myndighetene for å fortsette med forskriving av blåresept: 

«1. Gebyrordningen må oppheves og reglene fjernes. Saken må tilbake til Stortinget. Det må tas initiativ til en lovendring.
2. Inntil reglene er endret, må straffegebyret fryses. Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt».

Powered by Labrador CMS