VENTILASJON: Bestillerforum tar forslaget om ny nasjonal metodevurdering av ventilasjon av operasjonsstuer opp på nytt i sitt neste møte i oktober. Illustrasjonsbilde av operasjon v/Sandnessjøen: Helgelandssykehuset

Foto:

Går videre med forslag om utredning av ventilasjonssystem

Bestillerforum har besluttet å gå videre med forslag om nasjonal metodevurdering av ventilasjon av operasjonsstuer og skal ta forslaget opp på nytt i neste møte i oktober.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FORSLAGSSTILLER: Lars Nordsletten stilte i mai forslaget om ny nasjonal metodevurdering av ventilasjon av operasjonsstuer. Foto: UiO

Det var Lars Nordsletten, professor ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus, som stilte forslaget om en ny nasjonal metodevurdering av ventilasjon av operasjonsstuer.

– Jeg ønsker en utredning av hvilket ventilasjonssystem som er best i operasjonsstuer for reduksjon av postoperative infeksjoner, sa Nordsletten til Dagens Medisin.

Det finnes to hovedtyper av ventilasjon som er aktuell for ventilasjon av operasjonsstuer; laminær eller omrøring.

– Godt grunnlag for ny metodevurdering
Håkon Langvatn, lege og phd. ved ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital, har gjennomført en registerstudie på området og er positiv til en nasjonal metodevurdering.

– Jeg synes det er godt grunnlag for en ny, nasjonal metodevurdering av operasjonsstueventilasjon. Det er spesielt viktig på et felt som dette hvor litteraturen opp igjennom historien har gitt oss motstridende resultater. En slik metodevurdering er helt essensiell for å kunne gi gode, nasjonale retningslinjer som igjen vil kunne påvirke den internasjonale diskusjonen angående operasjonsstueventilasjon, uttalte Langvatn.

Les mer om forslaget og Langvatns studie her.

Går videre med forslaget
Den 27. september var forslaget oppe til behandling i Bestillerforum. 1. oktober ble sakspapirer og protokoll fra møtet publisert, der kan man lese beslutningen;

«En metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet med involvering av ekspertise fra Sykehusbygg HF. Fagdirektørene tar ansvar for å sikre nødvendig deltagelse fra Sykehusbygg HF i arbeidet. Saken tas opp igjen på Bestillerforum sitt møte 25. oktober 2021 for diskusjon av type og innretning på metodevurderingen.»

I møtets sakspapirer kan man lese at i innspillene til forslaget uttaler blant annet fra Geir Lende, klinikksjef og spesialist i ortopedisk kirurgi ved SUS- og Lorang Åstorp, prosjektleder Bygg og teknikk i Nye OUS og Just Bing Ebbesen, direktør Nye OUS at det en metodevurdering vil være nyttig. Bengt Östman, forskningssjef og overlege ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold uttaler at det absolutt er klinisk behov for en ny nasjonal metodevurdering.

– Det er bra at at FHI, med sin vitenskapelige kompetanse, leder arbeidet med en metodevurdering på ventilasjon av operasjonsstuer. Sykehusbygg har sikkert teknisk kompetanse som kan supplere arbeidet, skriver Lars Nordsletten i en kommentar til Dagens Medisin.:

Oppdatert: Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Lars Nordsletten 5. oktober kl. 08:22

Powered by Labrador CMS