BESLUTNINGSFORUM: De fire RHF-direktørene utgjør Beslutningsforum for Nye metoder og bestemmer hvilke medisiner og andre metoder som skal kunne tas i bruk i Norge. 

Foto: Vidar Sandnes

Evalueringen av Nye metoder presenteres torsdag

Torsdag 18. november presenteres den etterlengtede evalueringsrapporten fra Proba samfunnsanalyse om Systemet for nye metoder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det har vært stor interesse knyttet til resultatene av evalueringen av Nye metoder. Nå er det klart at rapporten skal legges frem under et seminar om morgenen den 18. november. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Proba-leder Jens Plahte og Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne, er blant deltakerne.

Tidspunkt: 18. november kl. 08:15 – 09:45

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Dagens Medisins redaktør Siri Gulliksen Tømmerbakke i Dagens Medisin vil åpne møtet og tidligere redaktør Markus Moe vil lede en paneldebatt.

Arrangementet vil bli strømmet på Dagens Medisins nettsider.  

– Har lyttet

Nye metoder ble lovfestet i desember 2019. Det innebærer at de regionale helseforetakene, gjennom Beslutningsforum, har ansvar for å sørge for at det finnes et nasjonalt system for å beslutte hvilke metoder som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Samtidig ba Stortinget regjeringen sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandlingen i Nye Metoder. Oppdraget gikk til Proba samfunnsanalyse.

Da saken var på høring våren 2020, var gjennomgangstonen i høringsinnspillene at Beslutningsforum bruker for lang tid på å behandle saker og Nye metoder er et lite transparent system som mangler brukermedvirkning.

Proba-leder Jens Plahte kommenterte det pågående arbeidet med evalueringen på et seminar i regi av Dagens Medisin i september.

– Vi har lyttet til fagmiljøene og tatt imot mange konstruktive innspill, sa Plahte da.

Ønsker debatt

Fagmiljøer, ledelse i helsetjenesten og pasientorganisasjoner venter nå spent på konklusjonene - og oppfølgingen av arbeidet.

Nylig kommenterte også den ferske helse- og omsorgsministeren den ventede rapporten i VG.

– Dette vil danne et godt grunnlag for å videreutvikle systemet slik at systemet har nødvendig tillit, at saksbehandlingstiden går ned og at både brukere og fagfolk i tjenesten får en tydeligere stemme, sa Ingvild Kjerkol til avisen.

Til NRK ga statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet tidligere denne uken uttrykk for at det er behov for en bred politisk debatt om hvordan prioritering av innfasing av nye medisiner skal gjøres.

Fremskrittspartiet har tidligere krevd at evalueringen sendes på høring i Stortinget.

Dagens Medisin skrev onsdag ettermiddag at oppstartstidspunktet for seminaret var satt til 9:00. Seminaret skal avholdes 8:15.

Powered by Labrador CMS