PARIS: – Dataene på bruk av Gilenya til barn med MS var veldig gode  - og til dels bedre enn de man har sett hos voksne, sier overlege Øivind Fredvik Grytten Torkildsen. Her avbildet under ECTRIMS i Paris, 2017, hvor det ble lagt frem data på bruk av fingolimod for barn og unge.  Foto: Lasse Moe
PARIS: – Dataene på bruk av Gilenya til barn med MS var veldig gode - og til dels bedre enn de man har sett hos voksne, sier overlege Øivind Fredvik Grytten Torkildsen. Her avbildet under ECTRIMS i Paris, 2017, hvor det ble lagt frem data på bruk av fingolimod for barn og unge. Foto: Lasse Moe

– Spent på vurdering av MS-medisin til barn

Neste møte i Beslutningsforum skal blant annet vurdere et legemiddel for behandling av multippel sklerose hos barn og unge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Sakslisten til neste møte i Beslutningsforum har legemiddelet fingolimod (Gilenya) på sakslisten for bruk hos barn og unge.

Under MS-kongressen ECTRIMS i 2017 i Paris ble det lagt frem data på legemidlet, spesielt i pediatribehandling, og nyheten ble da løftet frem som en av de store nyhetene på kongressen.

– Dataene på bruk av Gilenya til barn med MS var veldig gode  - og til dels bedre enn de man har sett hos voksne, sier Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, overlege og professor ved Haukeland universitetssjukehus.

Forrige møte
Under forrige møte i Beslutningsforum ble det vedtatt at legemiddelet fingolimod, sammen med det andre MS-legemiddelet natalizumab (Tysabri), ikke lenger skal brukes ved norske sykehus for voksne pasienter på grunn av kostnadseffektivitet. 

Dette har vakt reaksjoner. Direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, har blant annet skrevet i en blogg at hun mener «MS-pasientene taper i kampen om en likeverdig helsetjeneste»

– Spennende
– Det stemmer at Beslutningsforum mente prisen var for høy i forhold til nytte hos voksne med MS. Det blir spennende å se hvordan de vurderer samme medisin hos barn, sier Torkildsen.

– Et problem hos barn er at det er svært få MS-medisiner som er studert i denne gruppen, så det er vanskelig å vite om de har samme effekt og bivirkningsprofil som hos voksne. Fingolimod er en av svært få MS-medisiner hvor vi nå har denne typen data, sier han.

Neste møte skal Beslutningsforum også vurdere lenvatinib (Lenvima) voksne pasienter med lokalavansert eller metastaserende thyroideakarsinom og ixazomib (Ninlaro) for kombinasjonsbehandling med deksametason og lenalidomid for behadnling av refraktær eller residiv myelomatose.

Interessekonflikter: Øivind Fredvik Grytten Torkildsen har mottatt foredragshonorar fra flere legemiddelselskap som jobber med MS-legemidler.

Powered by Labrador CMS