TRAKK BEHANDLING: Beslutningsforum behandlet likevel ikke saken om bruk av et legemiddel mot MS for barn. Foto: Lasse Moe/Arkivfoto

Trakk sak om MS-legemiddel

Beslutningsforum behandlet ikke den planlagte saken om bruk av legemiddelet fingolimod (Gilenya) til behandling av barn med multippel sklerose mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I årets siste møte før jul skulle Beslutningsforum ha tatt stilling til legemiddelet fingolimod (Gilenya) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose hos barn og unge.

– Dataene på bruk av Gilenya til barn med MS er veldig gode – og til dels bedre enn de man har sett hos voksne, sa Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, overlege og professor ved Haukeland universitetssjukehus til Dagens Medisin på forhånd.

Nå er imidlertid saken trukket. Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås oppgir til Dagens Medisin at det er Bestillerforum, som består av fagdirektørene i de regionale helseforetakene, som har trukket saken.

– Saken kommer opp på nytt til neste år. Bakgrunnen er at en ønsker å se nærmere på saken før beslutning, sier Haukås i en kort kommentar til Dagens Medisin.

Ja til to metoder

På møtet bestemte Beslutningsforum også at lenvatinib (Lenvima) innføres for voksne pasienter med lokalavansert eller metastaserende thyroideakarsinom.

Legemiddelet ixazomib (Ninlaro) for kombinasjonsbehandling med deksametason og lenalidomid for behandling av refraktær eller residiv myelomatose ble også innført. Dette gjelder for pasienter som har gjennomført minst tre tidligere behandlinger.  

Powered by Labrador CMS