Torgrim Tandstad, her avbildet under ASCO i Chicago tidfligere i år. Foto: Julie Kalveland

Foto:

Vil ta i bruk innført legemiddel

Ett av legemidlene som er vedtatt innført på Beslutningsforums novembermøte er legemiddelet abirateron til behandling av prostatakreft. Torgrim Tandstad, overlege ved Kreftklinikken ved St. Olav var forslagsstiller om innføring tilbake i 2017.

Publisert

– Det er mye penger å spare på å vente til patent er løpt ut. Dette er nå bare en formalitet slik at vi kan ta dette i bruk, og før onkologianbudet er gjeldende, sier Torgrim Tandstad, overlege ved Kreftklinikken ved St. Olav og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Forslagsstiller i 2017

Tandstad var opplistet som kontaktperson i forslag om nasjonal metodevurdering for abirateron i 2017.

Han påpeker at vedtaket bare gjelder høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi. I tillegg ber man om at fagdirektørene vurdere om abiraterone skal benyttes til denne gruppen pasienter uavhengig av egnethet for kjemoperapi.

Tandstad viser til PEACE-1-studien, som ble presentert på ESMO i 2021. Den undersøker behandling av hormon-/kastrasjonssensitiv prostatakreft i to ulike stadier. I studien ble det gitt tilleggsbehandling med abiraterone (Zytiga) sammenlignet med standardbehandling i kontrollarmene.

Ifølge pressemeldingen om studien ble det vist at å legge til abiraterone, for pasienter som ble hormonelt behandlet og fikk docetaksel, førte til en ytterligere 25 prosent reduksjon i risiko for død sammenlignet med standardbehandling. 

Studien førte til 2.5 ekstra leveår uten kreftprogresjon, og om lag 18 måneder forlenget levetid.

Ba om hastevurdering

Forfatterne av abstractet konkluderer med at å legge til abiraterone for pasienter med metastatisk kastrasjonssensitiv prostatakreft forbedrer både progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse.

– Etter ESMO sendte jeg inn forslag og ba om hastevurdering av metoden og vurdering av gruppeunntak for å ta i bruk metoden. Jeg hørte ikke noe før nylig da det skulle gjennomføres en fullstendig metodevurdering.

Tandstad sier at nå vil man ta i bruk abirateton og kombinasjonsbehandlingen.

– Ja nå vil vi ta dette i bruk. Dette er en kombinasjonsbehandling som har vist å gi års lengre levetid.

Tandstad sier det er leit at det i første omgang tok 1,5 år før vurdering i 2019. Og igjen etter ESMO i 2021.

– Det er mange som har gått glipp av denne effektive og relativt enkle behandlingen.

Powered by Labrador CMS