LAVERE RISIKO: – Transperineal biopsi har lavere bivirkningsfrekvens enn transrektal biopsi, sier fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest RHF, her sammen med Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Beslutningsforum ber sykehusene om å fase ut bruken av transrektal prostatabiopsi

Biopsi som tas via endetarmen ved mistanke om prostatakreft, skal ikke lenger være i bruk ved utgangen av 2023. Metoden som heller skal brukes, gir lavere risiko for komplikasjoner.

Publisert

Mandag morgen møttes de fire direktørene i de regionale helseforetakene i et digitalt møtet i Beslutningsforum.

Første metode som skulle vurderes, var om transperineal biopsitaking (via perineum) skal innføres som rutine ved norske sykehus.

– Beslutningsforum valgte å innføre transperineal biopsi som rutine ved mistanke om prostatakreft i Norge, sier fagdirektør i Helse Vest RHF, Bjørn Egil Vikse, til Dagens Medisin rett etter møtet.

Samtidig ber Beslutningsforum om at transrektal biopsi gradvis utfases.  

– Det er et mål at metoden skal fullstendig utfases innen utgangen 2023, sier Beslutningsforums leder og direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, til Dagens Medisin.

Lavere risiko for alvorlige infeksjoner

Forslaget om å ta i bruk transperineal biopsitaking rutinemessig heller enn transrektal biopsi som har vært mest benyttet tradisjonelt, har blitt begrunnet med at man ved at biopsinålen stikkes gjennom perineum vil unngå rektal bakterieflora og dermed minske faren for infeksjoner.

– Beslutningen er basert på at transperineal biopsi har lavere bivirkningsfrekvens enn transrektal biopsi, spesielt når det gjelder alvorlige infeksjoner, sier Vikse.

– Den transperineale metoden er allerede tatt i bruk ved flere av de store sykehusene som sterkt argumenterer for at dette er rett vei å gå, legger han til.

Prostatabiopsier har fått oppmerksomhet de senere årene på grunn av den store risikoen infeksjoner etter prøvetakingen. Heller ikke metoden som tas via mellomkjøttet (perineum), er risikofri, forklarer Vikse.

– Biopsier av prostata, også når de tas transperinealt, vil innebære risiko for infeksjoner, sier han.

Les også: Åtte metoder fikk ja i Beslutningsforums septembermøte

– Helseøkonomisk er metodene omtrent like

Som grunnlag for beslutningen ligger en fullstendig metodevurdering gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI), som sammenlikner to ulike former for biopsitaking ved mistanke om prostatakreft.

I rapporten som ble bestilt av Bestillerforum i november 2020 og ferdigstilt i juni 2022, har FHI oppsummert effekt og sikkerhet samt utført en helseøkonomisk vurdering av transperineale sammenliknet med transrektale biopsitakninger ved mistanke om prostatakreft.

I konklusjonen skriver FHI blant annet: «Transperineal biopsitakning ved mistanke om prostatakreft kan redusere antall infeksjoner og sepsis sammenliknet med transrektal biopsitakning.»

Og: «Vår økonomiske analyse viser at høyere utgifter ved transperineal prosedyre kan kompenseres av besparelser på grunn av lavere kostnader knyttet til behandling av komplikasjoner.»

– Her har FHI gjort en god vurdering av transperineal biopsi versus transrektal biopsi og konkludert med at de helseøkonomisk er omtrent like, og vi ønsker da at transperineal metode brukes fordi det gir lavere komplikasjonsrisiko, sier fagdirektør Vikse.

Powered by Labrador CMS