HEMMELIGE KONKLUSJONER: LMI-direktør Karita Bekkemellem og assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen mener økt grad av hemmelighold er bekymringsverdig. Foto:

Kritiske til manglende konklusjon og mer hemmelighold

Både LMI og Kreftforeningen er kritiske til hemmeligholdet av Legemiddelverkets (SLV) konklusjoner om kostnadseffektivitet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legemiddelindustrien (LMI) har i flere år jobbet for hemmelighold av rabatterte legemiddelpriser. Administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI har ingen kommentar til Dagens Medisins gjennomgang av Beslutningsforums avgjørelser om kreftlegemidler, men er kritisk til at SLV ikke lenger skal konkludere om kostnadseffektivitet.

– LMI mener det er uheldig at SLV ikke lenger skal gi noen vurdering om hvorvidt et legemiddel med eksisterende pris eller pristilbud anses som kostnadseffektivt. Dette hindrer naturligvis leverandørene i å få informasjon hvis de tilbyr priser som er akseptable, og det vil forlenge forhandlingsprosessene og dermed utsette tilgang for pasientene, sier Bekkemellem til Dagens Medisin.

Dette må ikke bli et ugjennomtrengelig system som ingen har oversikt over Ole Alexander Opdalshei

Hun peker på at det allerede er store forsinkelser i systemet for Nye metoder, med opphoping av saker og forlenget saksbehandlingstid hos SLV.
– Da er det svært uheldig at Beslutningsforum iverksetter nye tiltak som ytterligere reduserer transparensen og gjør prosessen vanskeligere. Det er pasientene som taper på dette.

Vil ha hemmelighold og pekepinn
I høringen om hemmelige legemiddelpriser på Stortinget var Legemiddelindustrien en av de få organisasjonene, sammen med Konkurransetilsynet, som var for hemmelige anbudspriser. Blant dem som var imot, var Legemiddelverket, Legeforeningen, Redaktørforeningen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen.

Inntil nylig har legemiddelindustrien kunnet få en slags pekepinn på om prisen de har tilbudt ble vurdert som kostnadseffektivitet i konklusjonene til SLVs metoderapporter.

– Møtes dere av dere selv i døren her?

– Legemiddelverkets vurdering av om de har ment at behandlingen er kostnadseffektiv eller ikke, har ikke inneholdt konkrete priser som har vært offentlige. Selve kost/nyttebrøken har vært unntatt offentlighet når den inneholder konfidensielle priser. Slik sett kan vi ikke se at det er noen motsetning mellom å ønske at Legemiddelverket uttaler seg om kostnadseffektivitet – og samtidig ivareta leverandørenes behov for å verne om forretningshemmeligheter, sier Bekkemellem.

– Leverandørene og innkjøperne forhandler seg i mellom. Dermed bør leverandørene få informasjon om hvorvidt et legemiddel er kostnadseffektivt. At innkjøperne kjenner rabatter og at leverandørene kjenner til kostnadseffektiviteten, er naturlig for å få til effektive forhandlingsprosesser. Det er derimot ikke naturlig at andre enn beslutningstagerne skal ha innsyn i rabatter.

– Har vært garanti

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, setter spørsmålstegn ved Beslutningsforums resonnement for ikke å konkludere om kostnadseffektivitet. 

– Det har gjerne vært slik at SLVs kostnadsråd er en garanti for at legemidlet blir godkjent. Nå mister man mulighet til å etterprøve analysene: Vi har i alle fall kunnet følge med på om det er slik at Beslutningsforum følger statens faglige råd, som SLV representerer i denne sammenhengen. Politikerne gir uttrykk for de ønsker at man må jobbe for mer åpenhet. Nå er det snarere det motsatte som skjer, mener han. 

Vil ha kontrollordning
Kreftforeningen ønsker å se nærmere på endringene som skjer nå:

– Det må etableres en ordning som gjør det mulig å etterprøve analysene og gå dem etter i sømmene, som en kontrollmekanisme, men uten at dette forsinker prosessen. Dette må ikke bli et ugjennomtrengelig system som ingen har oversikt over.

– Den pragmatiske tilnærmingen sier at hemmelige priser fører til at industrien kan gi rabatter som gir flere tilgang til medisinene. Men vi ser nå at de siste tallene fra i fjor viser at det har vært en voldsom økning i antallet legemidler som har fått nei i Beslutningsforum. Da kan man ikke lene seg til et argument som at hemmelighold er bra for tilgangen. Vi må kunne se forutsetningene som ligger til grunn for Legemiddelverkets vurderinger, og brukerrepresentanter og klinikere må inn i disse foraene. Det vil gi mer etterprøvbarhet og mer legitimitet til prosessene, mener Opdalshei.

Powered by Labrador CMS