SVARER: Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest RHF og sitter i Bestillerforum. Han sier man trenger mer kunnskap før revurdering.

Foto: Vidar Sandnes

Nye MS-funn: – Det trengs mer kunnskap for å konkludere

På ECTRIMS, verdens største MS-kongress, ble det i år presentert nye studier på MS-legemiddelet okrelizumab, som ikke er innført i Norge. Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF, sier det trengs mer kunnskap før det er aktuelt å vurdere legemiddelet på ny.

Publisert

På årets ECTRIMS-kongress ble det presentert nye studier på legemiddelet okrelizumab. Legemiddelet har fått nei til å tas i bruk i behandling av MS ved offentlige sykehus i Norge, med henvisning til at prisen er høy. Isteden har Beslutningsforum vendt tommelen opp for å benytte seg av en annen såkalt anti-CD20-behandling, rituksimab, som er betydelig billigere.

Årsaken til avgjørelsen er også at legemidlene antas å være like. «Det foreligger ikke dokumentasjon for at effekten av ocrelizumab er større enn ved bruk av rituksimab», ifølge Beslutningsforum.

Forsker Izanne Roos fra Universitetet i Melbourne la frem funnene fra en såkalt «non-inferiority»-studie som sammenligner effekten av de to legemidlene under ECTRIMS. 

Målet med en «non-inferiority»-studie er å bevise, eller avkrefte, at to ulike behandlinger er like gode. 

I et «late breaking abstract» (forskningsoppsummering) fremgår det at den årlige attakkraten (annualised rate of relapses) var høyere i gruppen som fikk rituksimab enn i gruppen som fikk okrelizumab (Ocrevus), etter halvannet år.

Funnene kom overraskende på flere norske fagpersoner. 

Sammenlignbart med stamcellebehandling

På årets MS-kongress ble det også presentert en studie som sammenlignet medikamentell behandling med stamcellebehandling.

Autolog hematopoetisk stamcellebehandling (HSCT) har som mål å stoppe utviklingen av multippel sklerose (MS). Det hentes ut stamceller fra pasienten, så brytes immunforsvaret ned ved hjelp av cellegift, før stamcellene transplanteres tilbake. På denne måten får immunforsvaret en «omstart».

Dette har av mange blitt regnet som den mest effektive behandlingen for å bremse sykdommen. Nye forskningsresultater basert på data fra MS-pasienter fra en rekke land tyder på at ett av medikamentene som benyttes mot MS er like effektivt, i behandlingen av pasienter med attakkvis MS (RRMS).

I abstraktet konkluderes det med at stamcellebehandling er bedre enn fingolimod (Gilenya) og sammenlignbart med okrelizumab og natalizumab (Tysabri) når det gjelder å forhindre attakker. Stamcellebehandling er også assosiert med en høyere bedringsrate enn natalizumab. Samtidig påpeker forfatterne at natalizumab er kjent for å bedre førlighet i tidligere utprøvinger.

– Trengs mer kunnskap

Dagens Medisin har forespurt Beslutningsforum, som avgjør om nye legemidler skal innføres i offentlige sykehus i Norge, om studieresultatene vil føre til en ny vurdering av okrelizumab.

– Det er for tidlig å kunne si noe om dette nå. Dette er en enkel registerbasert studie, og det trengs mer kunnskap for å slå fast om det er forskjeller mellom disse to medikamentene, og i tilfelle hvor stor forskjellen er, skriver Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF, i en e-post til Dagens Medisin.

– Hvis det kommer nye opplysninger fra firma, fagmiljø eller andre, som for eksempel bedre dokumentasjon, kan saken bli revurdert.

Til Dagens Medisin sier OUS-overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius at hun håper at man kan åpne for at behandlere kan stå friere til å sette noen pasienter på okrelizumab.

Dagens Medisin har forespurt Nye metoder om det vil det være aktuelt å åpne for dette. Spørsmålet er ikke bevart. 

Powered by Labrador CMS