Vil ha innspill fra klinikere tidligere i prosessen

– Vi ønsker en systemforbedring, sier kreftlege og leder i Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Under torsdagens debatt på DM Arena-møtet SLV og metodevurderinger ble klinikeres rolle og innspill trukket frem som elementer som kan styrke prosessen og tilliten når det gjelder metodevurderinger og bestillinger som gjøres i Systemet for nye metoder.

– Vi ønsker en systemforbedring og tror vi har mye å tilby, for eksempel til Legemiddelverket. Jeg tror vi har muligheten til å lette arbeidet deres ganske mye ved å redusere arbeidsmengden, antall vurderinger som dere må gjøre, uttalte Daniel Heinrich, leder av Norsk onkologisk forening.

– Det kommer klinikerinnspill
Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst sa at det allerede kommer innspill fra klinikere i prosessen.

– Når det foreligger varsel om metodevurdering så gjøres det en innspillsrunde på det. Når saken behandles i Bestillerforum så har klinikere allerede uttalt seg om saken, uttalte Frich.

Han opplyste at innspillene kommer skriftlig, og at det finnes en koordinator i hver region som sørger for å få innspill.

– Er ikke blitt spurt
– Jeg kan ikke huske at vi har blitt spurt en eneste gang i denne fasen av prosessen til nå, svarte Heinrich, som fortalte at han på personlig initiativ gjentatte ganger har sendt innspill via Nye metoders nettside.

– Jeg tror at det, i hvert fall på mitt fagfelt, kan lette arbeidsmengden til SLV. I de siste to årene tror jeg det kunne lettet arbeidet med ti-tolv vurderinger som er gjort. Det er gjort metodevurderinger som verken har vært nødvendige eller som har vært ønsket fra behandleres side, og de metodene kommer vi aldri til å ta i bruk.

Frich var åpen for at innspillsprosessen kan bli bedre.

– Den kan bli bedre selvsagt. Men det er innspillsprosesser, det kommer konkrete innspill inn i Bestillerforum som vi legger til grunn, uttalte Frich.

Andre del av debatten som inkluderer tema om kliniker-innspill kan du se øverst.

Powered by Labrador CMS