TRE UTFORDRINGER: Rapporten legger særlig vekt på tre utfordringer knyttet til barn og unge.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colorbox

Økende press på psykisk helsetilbud til barn og unge

Flere barn og unge har fått et økt behov for psykisk helsehjelp, og presset på tjenestene kan utfordre pasientsikkerheten, ifølge Ukom-rapport.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Rapporten følger opp fjorårets situasjonsbeskrivelse og viser at utfordringene i tjenestetilbudet truer pasientsikkerheten.

– Selv om pandemien er over for denne gang, vil ettervirkningene for barn og unge merkes i lang tid, sier direktør Pål Iden i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Rapporten legger særlig vekt på tre utfordringer knyttet til barn og unge:

  • Etterslepet etter pandemien som skaper økt ventetid
  • gapet mellom helsetilbudet i kommunene og tilbudet i spesialisthelsetjenesten
  • økende prioriteringsutfordringer i de kommunale tjenestene.

Rapporten peker på flere risikofaktorer, blant annet økt press på utskriving av pasienter, mindre tid til hver pasient, lengre ventetid på behandling, manglende tilgang på kompetanse, mindre fleksibilitet og mindre ressurser til ettervern, oppfølgning og foreldreveiledning.

– Det er viktig at ledere i helse og omsorgstjenesten er oppmerksomme på disse risikofaktorene slik at pasientsikkerheten til barn og unge blir ivaretatt. På tvers av nivåene har vi et ansvar for at rammene er på plass, så neste generasjon får den helsehjelpen som nå trengs, sier Iden.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS