NORDISK FORSKERGRUPPE: Forskere ved UiT og UNN har deltatt i en felles nordisk forskningsgruppe som har fulgt barn med barneleddgikt over mange år. Her representert ved studiesykepleier Lisbeth Aune, avdelingsoverlege på øyeavdelingen, Terje Christoffersen, stipendiat og legespesialist Veronika Rypdal, samt overlegene Ellen Nordal og Nils Thomas Songstad. Foto: Jørn Resvoll/UNN

NORDISK FORSKERGRUPPE: Forskere ved UiT og UNN har deltatt i en felles nordisk forskningsgruppe som har fulgt barn med barneleddgikt over mange år. Her representert ved studiesykepleier Lisbeth Aune, avdelingsoverlege på øyeavdelingen, Terje Christoffersen, stipendiat og legespesialist Veronika Rypdal, samt overlegene Ellen Nordal og Nils Thomas Songstad.

Foto: Jørn Resvoll/UNN

Studie: Ett av fem barn med leddgikt får også øyebetennelse

En ny nordisk befolkningsstudie finner høy forekomst av regnbuehinnebetennelse og øyekomplikasjoner ved barneleddgikt. Funn i studien har også vakt oppmerksomhet i USA. – Vi synes det er inspirerende at forskningen vår ser ut til å få konsekvenser for bedre praksis, sier førsteamanuensis og overlege Ellen Nordal. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Barneleddgikt rammer ett til to av 1000 barn i Norge. En nordisk forskergruppe har fulgt barn som har fått diagnosen gjennom 18 år og har gjort flere funn som vil ha betydning for diagnostisering, oppfølging og behandling av barneleddgikt.

Flere enn man trodde
I en artikkel, publisert i Ophthalmology, som er tidsskriftet til den amerikanske øyelegelegeforeningen, skriver forskerne at så mange som én av fem av de som får barneleddgikt, også utvikler regnbuehinnebetennelse.

– Barneleddgikt er den hyppigste kroniske revmatiske sykdommen hos barn. Resultatene fra denne studien viser at barn som får diagnosen, eller der det mistenkes barneleddgikt, må sendes raskt til øyelege da de enten har eller kan utvikle regnbuehinnebetennelse, som ubehandlet kan få konsekvenser for synet, sier Ellen Nordal, som er overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vår bekymring er at så stor andel som 39 prosent har synstruende komplikasjoner og de fleste av disse har gjennomgått øyeoperasjoner i ung voksen alder med livslang betydning for synsfunksjon og livskvalitet, fortsetter hun.

Nordal er sisteforfatter av artikkelen «Uveitis in Juvenile Idiopathic Arthritis: 18-year Outcome in the Population-based Nordic Cohort Study», og har selv tatt doktorgrad innen sykdomsforløpet hos barn med leddgikt basert på en tidligere fase av samme studie.

Veronika Rypdal, som er stipendiat og legespesialist ved samme avdeling, er førsteforfatter av artikkelen.  Den nordiske barneleddgiktstudien har vært grunnlag for fire doktorgrader hvorav hennes blir den femte.

Resultatene fra denne studien viser at barn som får diagnosen, eller der det mistenkes barneleddgikt, må sendes raskt til øyelege. Ellen Nordal, førsteamanuensis og overlege

Asymptomatisk
Det er barn som får barneleddgikt i tidlige barneår som har høyest risiko for å få øyekomplikasjoner.

– Et annet viktig funn er at barna kan være helt asymptomatiske, dels fordi de er små barn og ikke alltid klarer å si fra, men også fordi regnbuehinnebetennelsen hos denne gruppen ikke gir symptomer fra øynene. Av dem som fikk øyesykdommer tidlig, fikk nesten alle komplikasjoner, sier Nordal.

– Dette bekrefter at det er kjempeviktig å komme i gang tidlig med regelmessig screening med spaltelampe hos øyelege for å finne regnbuehinnebetennelsen, også når barna ikke har symptomer, og dermed få startet tidlig behandling som forebygger synstruende komplikasjoner. 

Antyder at screening bør utvides
Men studien antyder i tillegg at screeningen bør utvides: Hele 12 av 96 av barna i studien utviklet regnbuehinnebetennelse så sent som mellom 8 og 18 år etter sykdomsdebut.

Overlege Ellen Nordal og legespesialist Veronika Rypdal, er henholdsvis siste- og forsteforfatter, og glade for at forskningen ser ut til å få betydning for klinisk praksis. 

      
        Foto: Jørn Resvoll/UNN
Overlege Ellen Nordal og legespesialist Veronika Rypdal, er henholdsvis siste- og forsteforfatter, og glade for at forskningen ser ut til å få betydning for klinisk praksis.  Foto: Jørn Resvoll/UNN

– Det er overraskende og gir grunnlag for økt årvåkenhet og eventuelt utvidelse av aldersgrensen i retningslinjer for øyescreening for alle barn og unge voksne med barneleddgikt, der man tradisjonelt har avsluttet øyekontrollene.

Forskergruppen kontaktet av Sheila Angeles-Han, som er førsteforfatter av de amerikanske retningslinjene for øyescreening, etter at artikkelen var publisert i Ophthalmology. 

– Hun er sentral i utarbeidelsen av de amerikanske retningslinjene fra 2019 for når screening skal starte, hvor ofte det skal utføres og når det skal avsluttes. Hun var opptatt at studien vår peker både på behovet for umiddelbar tidlig øyeundersøkelse og for øyescreening opp mot voksen alder, forteller Nordal. 

Unik studie
Den nordiske kohortstudien er unik på flere måter.

– Det eksisterer nesten ingen prospektive langtidsstudier på dette fra før, i alle fall ikke populasjonsbasert. Inklusjonsperioden begynte i 1997. I tillegg er samarbeidet på tvers av profesjoner, landegrenser og regioner i Sverige, Norge, Danmark og Finland unikt i seg selv, og vi har bestrebet oss for å få med alle tilfellene fra alle disse områdene. 

Den nordiske studien konkluderer med at det er viktig å sikre tidlig øyeundersøkelse hos alle med nyoppstått barneleddgikt.

– I tillegg er tett oppfølging med aktiv medikamentell behandling viktig for å forebygge komplikasjoner. Både revmatologer, øyeleger og fastleger må ha oppmerksomhet rettet mot øyesymptomer, ikke bare hos barn, men også hos unge voksne med barneleddgikt.

– Vi synes det er inspirerende at forskningen vår ser ut til å få konsekvenser for bedre praksis, oppsummerer Nordal.

Fakta om studien

 • I en ny langtidsoppfølging av 434 unge voksne 18 år etter sykdomsdebut finner vi at 39% av barna med regnbuehinnebetennelse utvikler synstruende øyekomplikasjoner.
 • Hele 31 % har utviklet katarakt (grå stær) og 28 % glaukom (grønn stær) i 20-årsalderen.
 • Synsfunksjonen er imidlertid god hos de aller fleste, men 2,5% ble blinde og 5% av alle deltakerne med regnbuehinne-betennelse hadde nedsatt syn (visus <6/12).
Powered by Labrador CMS