VIL HA ERFARINGER: I studien vil forskningsteamet snakke med både unge som er innlagt på psykiatriske avdelinger og helsepersonale som jobber på avdelingene, om deres erfaringer med tvang. 

Foto: privat

Skal forske på tvang mot barn og unge

Ber om hjelp fra alle landets barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger som er godkjent for tvungent psykisk helsevern.  

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nordlandsforskning har fått tildelt 12 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å undersøke hvordan tvang anvendes og erfares av barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge.

– Til tross for et betydelig fokus på behandling av barn og unge med psykiske lidelser, er tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien i Norge et understudert felt, sier seniorforsker Esben Olesen ved Nordlandsforskning i en pressemelding.

Målet med studien er å finne frem til ny kunnskap som kan øke forståelsen av tvang rettet mot barn og unge i en sårbar situasjon.

– Ny kunnskap på dette feltet vil kunne gi grunnlag for å forbedre behandlingen på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, sier Olesen.

Vil ha samarbeid

Tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien i Norge er et understudert felt. Esben Olesen

I studien vil forskningsteamet snakke med både unge som er innlagt på psykiatriske avdelinger og helsepersonale som jobber på avdelingene, om deres erfaringer med tvang. Forskerne vil også sende ut spørreskjemaer som blant annet har til formål å kartlegge omfanget av og type tvang som brukes på ulike avdelinger.

– I studien ønsker vi å utvikle og oppbygge et tett samarbeid med alle barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge, som er godkjent for tvungent psykisk helsevern. Dette er viktig for å sikre god kvalitet i forskningsarbeidet og for å forankre studien i de lokale avdelingene, sier Olesen. 

I studien samarbeider Nordlandsforskning med Universitetet i Tromsø, Københavns professionshøjskole, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet og Mental Helse Ungdom.

Studien vil starte opp sommeren 2021. 

Powered by Labrador CMS