Foreslår redusert ultralyd-intensitet

Man kan oppnå fullgode ultralydmålinger med en tidel av intensiteten. – Dette bør derfor være utgangspunktet ved ultralyd av gravide, foreslår spesialist.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forslaget kommer fra Ragnar Kvie Sande, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, som forsvarer sine funn under en disputas 17. juni ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Han utførte forskningen sammen med kolleger i Klinisk Fosterfysiologisk Forskningsgruppe ved Kvinneklinikken og Universitetet i Bergen.

– Resultatene viser at man kan oppnå fullgode målinger med en tidel av den intensiteten som er vanlig å bruke i dag. Vi mener at dette nivået bør være utgangspunkt ved ultralyd av gravide, sier Ragnar Kvie Sande, ifølge en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Sammenlignet med full intensitet
Gjennom undersøkelsene som ligger til grunn for avhandlingen, reduserte forskerne intensiteten ved ultralydundersøkelser av foster. De sammenlignet så disse måleverdiene og presisjonen av dem med målinger gjort med den vanlig brukte intensiteten.

De studerte både Dopplermålinger og målinger gjort i vanlige gråskalabilder. Det var da de fant ut at intensiteten kunne reduseres til en tidel av det som er vanlig å bruke og likevel gi fullgode målinger.

Ultralyd er en viktig del av den spesialiserte svangerskapsomsorgen, både som rutineundersøkelse av friske foster og i oppfølgingen av risikosvangerskap.

Høyere intensitet med moderne maskiner
Ultralyd blir ansett for å være trygt, og ingen studier har vist alvorlige, skadelige effekter av bildedannende ultralyd i svangerskapet, men som Kvie Sande legger til:

– Moderne ultralydmaskiner gir likevel markert høyere intensitet enn tidligere generasjoner, og dyrestudier har vist skadelige effekter av moderne ultralydmaskiner. Internasjonale retningslinjer anmoder om at man bruker den laveste intensiteten som gir gode målinger, men studier tyder på at dette i liten grad blir etterlevd.

Måler blodstrøm i første trimester
I de senere årene har man blitt særlig opptatt av blodstrømsmålinger med Doppler hos foster i første tredel av svangerskapet.

– Dette er en periode der fosteret er særlig sårbart, og Doppler krever noe høyere energi enn bildedannende ultralyd. Også senere i svangerskapet er det av interesse å holde intensiteten nede når man skal gjøre Dopplermålinger, sier spesialisten.

Han forteller at vanlige gråskala-ultralydbilder tidligere har brukt mindre intensitet enn Dopplermålinger. Et ønske om stadig bedre bildekvalitet har likevel ført til at intensiteten også ved disse undersøkelsene har blitt stadig høyere, konstaterer Kvie Sande.

Referanse:
Doktoravhandlingen «Safe and Sound – the effect of ultrasound power on foetal measurements", Universitetet Bergen, juni 2013.

Powered by Labrador CMS