VANT FORBEDRINGSPRISEN: Teamleder Eirik Ystad i FACT Gamle Oslo, Torstein Fjørtoft, leder for enhet psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo og prosjektleder Tor Helge Tjelta i FACT tok imot Forbedringsprisen 2021, som ble utdelt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

FACT Gamle Oslo vant forbedringsprisen

– Det er veldig stas og en stor ære å få en slik pris. Det er først og fremst en anerkjennelse av behandlingsbehovet for våre pasienter, sier teamleder Eirik Ystad i FACT Gamle Oslo. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FACT Gamle Oslo er et samarbeid mellom bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS, som har jobbet for å utvikle og innføre metoden flexible assertive community treatment (FACT). 

Eirik Ystad sier at å motta Forbedringsprisen, er med på å støtte hele FACT-utviklingen i Norge.

– Jeg tenker at det som kanskje er styrken ved måten vi har organisert vårt FACT-team på, er at vi er et samhandlingsteam med bydel Gamle Oslo og DPS som likeverdige samarbeidspartnere. På den måten klarer vi å tette det gapet som er mellom første- og andrelinjen, og gi mer helhetlige tjenester.

– Har vært veldig dedikerte
​Forbedringsprisen deles ut årlig av Helsedirektoratet og I trygge hender 24-7 til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

– Prosjektet har oppnådd svært gode resultater og hatt stor betydning for brukerne. Det er et eksempel til inspirasjon på hvordan man kan samhandle godt mellom en bydel og et helseforetak, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under utdelingen. 

Prosjektleder Tor Helge Tjelta i FACT understreker at det har vært et kunnskapsbasert prosjekt. 

– Vi har hatt med både forskere, brukere, pårørerende og klinikere fra dag én. Vi startet landets første FACT-team og veksler mellom de to nivåene. Da forebygger vi at man skriver ut de som har stabilisert seg til et annet nivå med nye behandlere. Vi følger dem hele tiden - om de er innlagt på sykehus eller er i fengsel. Vi følger dem der hvor de ønsker å lykkes med sine liv.

Torstein Fjørtoft, leder for enhet psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo, trekker frem engasjementet blant de ansatte i teamene. 

– De har vært veldig dedikerte for at dette skulle bli en suksess, og at vi skulle lykkes med prosjektet. Mange har vært med hele vegen, sier Fjørtoft. 

Modelltro 
Eirik Ystad tror at en av grunnene til at de har lyktes, er at de har hatt en målsetting om å være så modelltro som mulig.

– Det må jo alltid gjøres noen endringer når det implementeres i et nytt land, men det at vi har valgt å være så modelltro som mulig, har gjort at vi gir gode tjenester. Undersøkelser og forskning fra Nederland har vist at modelltro team oppnår bedre resultater i behandlingen enn dem som ikke er like opptatt av det, sier Ystad. 

Han trekker også frem arbeidsmiljøet, og han peker på at det har vært lite utskifting. 

– Jeg tror at de aller fleste som har vært innom FACT, synes at det er en veldig meningsfull måte å jobbe på. Det har bidratt til at vi har en stabil kjerne av medarbeidere i teamet.

Prosjektleder Tor Helge Tjelta sier det var et sjansespill da de først startet.

– Det var veldig lite forskning på dette, noe vi har jobbet hardt med å få på plass. Det som vi trodde på at skulle funke, har gjennom forskningsmessig evaluering vist seg å ha hatt effekt – og at det fungerer godt. 

Powered by Labrador CMS