TYDELIG HELSELEDELSE: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, tror etableringen av de nye sjefrollene vil løfte sykepleier- og jordmorfaget nasjonalt og internasjonalt gjennom å bidra til tydelig nasjonal helseledelse. Foto: NSF

TYDELIG HELSELEDELSE: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, tror etableringen av de nye sjefrollene vil løfte sykepleier- og jordmorfaget nasjonalt og internasjonalt gjennom å bidra til tydelig nasjonal helseledelse.

Foto: NSF

– En gledens dag for Jordmorforbundet

– Det blir et stort steg på veien for likeverdige helsetjenester, sier lederen i Jordmorforbundet om etableringen av en nasjonal sjef-jordmor. 

Entusiasmen fra Jordmorforbundet og Norsk Sykepleierforbund er tydelig. De nye sjefrollene som kan etableres i Norge, vil ha en viktig påvirkningskraft for helsetjenestene og pasientene, mener de.  

– Dette er en gledens dag for Jordmorforbundet. En anerkjennelse av jordmorfaget, som vil få stor betydning for pasient og helsetjenestene, lyder det fra forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup. 

Hun understreker at jordmødre er livsviktig nøkkelpersonell og kvalitetsbærere i helsetjenestene.

– Mangelen på vår kompetanse er dramatisk. Dette vil løfte sykepleier- og jordmorfaget nasjonalt og internasjonalt gjennom å bidra til tydelig nasjonal helseledelse. Vi kan nå styrke vår beredskap, kompetansebygging, forskning og utvikling av helsetjenestene.

Schjelderup uttrykker at dette vil få stor betydning for deres samhandling både internasjonalt og nasjonalt og at både Jordmorforbundet og Norsk Sykepleierforbund har jobbet i årevis for å få på plass en nasjonal sjef-jordmor og sjef-sykepleier.

– En stor takk til Bent Høie for at du ser hvor viktig dette er å få på plass! Det blir et stort steg på veien for likeverdige helsetjenester. Embetene må få en sentral rolle for kommende helsepersonellkommisjon og opptrappingsplan for å beholde, rekruttere og mobilisere jordmødre og sykepleiere.


Kvalitetsbærere i helsetjenesten
– Vi er kjempeglade, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

– Dette er noe vi har jobbet for i årevis og vi opplever dette som en anerkjennelse av sykepleier- og jordmorfaget, og ikke minst så ser vi for oss at det vil kunne få en stor betydning for pasientsikkerheten og for helsetjenesten. 

ÅREVIS: Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, sier at dette er noe de har jobbet for å få på plass i årevis. 

      
        Foto: Vidar Sandnes
ÅREVIS: Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, sier at dette er noe de har jobbet for å få på plass i årevis.  Foto: Vidar Sandnes

Larsen forklarer at per i dag har nasjonale sjef-sykepleiere blitt brukt i internasjonale oppdrag, mens rollen som sjef-sykepleier som nå kan etableres er tenkt at skal være en funksjon forhåpentligvis med ansvar og myndighet på det nasjonale planet, altså en tydelig nasjonal helseledelse.

– Når vi vet at vi mangler så mange sykepleiere som vi gjør, vi snakker om hvordan vi skal få til oppgavedeling innenfor sektoren, vi snakker om samhandling mellom sykehus og kommunene og mellom kommunene ikke minst. Hvordan skal vi bruke sykepleierkompetansen på en best mulig måte når vi i tillegg har den mangelen som vi har og kommer til å ha i årene fremover. Dette embetet vil bli viktig for utviklingen av helsetjenestene, med den mangelen på livsnødvendig kompetanse som vi har i dag. 

Forbundslederen sier at dette er noe de har jobbet for å få på plass i årevis. Hun forklarer at der NSF er en profesjons- og interesseorganisasjon, vil en nasjonal sjef-sykepleier være en rolle som har det nasjonale overordnede koordinering- og ledelsesansvaret knyttet til sykepleier- og jordmorfaget. 

– Vi snakker mye om beredskap og kompetansebygging, forskning og utvikling i etterkant av en pandemi og det er akkurat dette en slik type stilling skal kunne arbeide for.  

Hun trekker fram at Norge har fått kritikk over flere år fra Verdens helseorganisasjon, nettopp på bakgrunn av mangelen på en nasjonal sjef-sykepleier.

– Så dette er et svar tilbake til Verdens helseorganisasjon blant annet, at vi ser behovet for å løfte og anerkjenne sykepleierne sin betydning som kvalitetsbærere i helsetjenesten.

Powered by Labrador CMS