TRANGT: Leger og sykepleiere ved nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet beskriver plassmangelen på avdelingen som ekstremt utfordrende.

Foto: Vidar Sandnes

For lite plass til at foreldre kan være med barna

På nyfødtintensiv-avdeling ved OUS Ullevål og OUS Rikshospitalet fører plassmangel til store utfordringer. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ifølge planene om et eget barne- og ungdomssykehuset i Oslo, vil nyfødtavdelingen ha 42 enerom med plass til foreldre. Barne- og ungdomssykehuset skal bygges på østsiden av Rikshospitalet. 

– Det mener vi at er helt nødvendig, sier overlege Siv Fredly om fremtiden for nyfødtavdelingen.

UTRYGT: Overlege Siv Fredly sier at det kan oppleves utrygt for barna og for foreldrene når man mister kontinuiteten og dialogen som man har, fordi det stadig byttes mellom sykehus.  Foto: Vidar Sandnes

Risikofylte transporter
Fredly trekker frem verdien av at barna vil få enerom med plass til en eller begge foreldrene.

– Det som blir nytt når barne- og ungdomssykehuset står klart, er at nyfødte vil få muligheten til å ha foreldrene sine med seg hele døgnet. Slik nyfødtintensiven er i dag, både på Rikshospitalet og Ullevål, er det for trangt til at foreldre kan være med barna sine hele døgnet. Vi vet at dette er ekstremt viktig for barna, sier hun.

Fredly forteller at de ønsker å få alle barn inn på ett sykehus, både for å samle fagkunnskapen og for å slippe risikofylte transporter av barn og premature barn.

– Det kan være bittesmå babyer som er født prematurt og trenger en operasjon. De er ustabile i utgangspunktet og må flyttes fordi all ekspertisen ikke er samlet på én plass, forteller hun. 

Undersøkelser må tas på nytt
Samarbeidsmøter og diskusjoner om barnets utfordringer er mye lettere når man er på samme sykehus enn når samtalene går via telefonen, sier Fredly. 

– For kronisk syke barn som har flere ulike utfordringer, kan det være vanskelig for barnet og familien å forholde seg til mange ulike leger på flere sykehus. Hvem har hovedansvaret for hele barnet?

MER EFFEKTIVT: Å lokalisere alt på ett sted gjør at barna får tilgang til alle typer behandlinger mer effektivt, mener behandlerne ved Rikshospitalet.  Foto: Vidar Sandnes

Åse Mette Bråthen, barnesykepleier og seksjonsleder ved barnemedisinsk poliklinikk på Rikshospitalet, forteller om barn som tar blodprøve på ett sykehus før det blir klart at nødvendige undersøkelser ikke kan gjøres der likevel. De må sendes videre og barnet får et ekstra stikk i armen idet de samme blodprøvene tas på nytt.

– Selv om vi prøver så godt vi kan, ender vi ofte opp med at undersøkelsene tar flere dager. Når vi koordinerer ting på samme dag, får vi ikke gjort alt vi skulle, påpeker hun.

Powered by Labrador CMS