SAMTALE: Ved hjelp av et samtaleverktøy, med elementer hentet fra kognitiv terapi, skal kommunikasjonen mellom behandler og pasient bli bedre, uten at det krever mer tid.

Foto: Getty Images

Nytt verktøy skal bedre samtalen mellom fastlege og pasient

– Hvis fastlegen skoleres i en sånn type effektiv kommunikasjon, kan det være til veldig god hjelp, sier fastlege Cathrine Abrahamsen. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Abrahamsen, som er fastlege i Færder kommune, har videreutviklet et verktøy som brukes i kognitiv terapi, nemlig problemliste, skriver forskning.no.

Hun har videreutviklet problemlisten og resultatet er et samtaleverktøy skrevet ned på to sider. 

BEVISST: Fastlege Cathrine Abrahamsen forteller at de bruker kommunikasjon systematisk og bevisst. Samtaleverktøyet krever heller ikke at man setter av en dobbelttime.   Foto: Privat

Sammen med veilederne sine ved Universitetet i Oslo forsker hun på verktøyet som hun har videreutviklet.

– Kan være til veldig god hjelp
Samtaleverktøyet kan hjelpe både lege og pasient, spesielt i tilfeller med medisinsk uforklarte plager og symptomer. 

– Plagene er uforklarte, men ikke uforklarlige. Disse pasientene kan det være vanskelig for legen i allmennpraksis å gi god oppfølging. Da kan det være en hjelp for legen å ha et samtaleverktøy å tilby pasientene, sier Abrahamsen til forskning.no.

Så langt har åtte leger testet det på 49 pasienter. 

– Pasienter som vi møter i allmennpraksis, har ofte plager der vi ikke kan stille en sikker diagnose. Likevel trenger de behandling. Hvis fastlegen skoleres i en sånn type effektiv kommunikasjon, kan det være til veldig god hjelp, mener hun.

Bruker kommunikasjon systematisk
– Jeg har savnet et samtaleverktøy i klinisk praksis, sier fastlegen. 

Ved hjelp av samtaleverktøyet skal pasienten få et bevisst forhold til sine egne utfordringer og livssituasjon i tillegg til mestringsfølelse av å være i arbeid. Verktøyet skal også være nyttig for å vurdere om sykmelding er det rette for pasienten. Pasientene får oppgaver som de skal løse fram til neste time. 

– Veldig mange fastleger bruker deler av kognitiv terapi. Det som er nytt, er at legen her bruker kommunikasjon systematisk og bevisst og blir trygg på samtaleverktøyet med trening. Det er noe legen kan bruke uten å måtte sette av en dobbelttime, sier Abrahamsen.

Hun omtaler arbeidet som praksisnær forskning og skreddersydd for den allmennmedisinske konsultasjonen.

Powered by Labrador CMS