Foto: Getty Images

Dette vet vi om omikron

Siden oppdagelsen av omikron har det ifølge Verdens helseorganisasjon blitt rapportert over 80 millioner tilfeller - mer enn det som ble rapportert i hele 2020.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Omikronvarianten er den dominerende virusvarianten av SARS-CoV-2 i verden.

Ukentlig registrerer Folkehelseinstituttet symptomer i en tilfeldig utvalgt gruppe i befolkningen i Symptometeret. 

Forkjølelsessymptomer
Mens feber, hoste og slapphet var de dominerende symptomene med de tidligere variantene av SARS-CoV-2, så er de hyppigste symptomene med omikronvarianten følgende: 

  • Forkjølelsessymptomer (63 prosent)
  • sliten og utmattet (58 prosent)
  • hodepine (47 prosent)
  • rennende nese (46 prosent)
  • hoste (45 prosent)

Mange er imidlertid helt uten symptomer. 

De klassiske symptomene med tap av smaksans og lukt er mye mindre vanlig for omikron enn for delta, skriver Norsk Helseinformatikk (NHI).

Omikron angriper i større grad de øvre luftveier, mens delta- og alfavariantene angriper i større grad nedre luftveier. 

Risiko for reinfeksjon
Ifølge en beregning gjennomført av britiske myndigheter i desember 2021 var risikoen for reinfeksjon med omikron 5,4 ganger høyere enn med deltavarianten. 

Siden oppdagelsen av omikron har det Ifølge Verdens helseorganisasjon blitt rapportert over 80 millioner tilfeller - mer enn det som ble rapportert i hele 2020.

Videre ser det ut til at hurtigtester for påvisning av covid-19 har lavere sensitivitet for omikronvarianten enn for de tidligere variantene. 

Personer som har vært eksponert for viruset kan teste negativt en rekke ganger for så å teste positivt, både med og uten symptomer. 

Årsaken til det kan være feil prøvetakingsteknikk, at prøven blir tatt så tidlig at virusmengden er for lav og at sensitiviteten til testen er lavere enn den har vært for de tidligere variantene.

I uke to var prevalens av omikron (BA.1 og BA.2) på over 95 prosent av undersøkte prøver nasjonalt, ifølge FHI. 

I en analyse av 100.607 PCR-tester fra hele England tatt i perioden 5. januar til 20. januar, fant forskerne at 99 prosent av de sekvenserte positive prøvene skyldtes omikronvarianten. The Imperial College London's React study (REACT) har blitt oppdatert hver måned siden mai 2020. 

I REACT-studien rapporterte to tredjedeler av de 3.582 deltakerne som testet positivt i januar, at de hadde testet positivt for covid-19 tidligere. 

En tredel 
Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten fordi omikron er mer smittsom, har større evne til å omgå kroppens immunforsvar og trolig kortere generasjonstid, konstaterte Folkehelseinstituttet (FHI) i sin risikovurdering 26. januar i år.

Den dominerende varianten ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten, dette gjelder alle aldersgrupper. Innleggelsesrisikoen er kanskje bare om lag en tredel sammenlignet med deltavarianten. 

Risikoen for videre overføring til intensivavdeling er ytterligere redusert og oppholdstiden på sykehus forkortet, noe som kan skyldes lavere virulens, mer utbredt immunitet i befolkningen eller begge deler, skriver NHI.

En undergruppe av omikronvarianten (BA.2), kan komme til å bli dominerende. BA.2 har større spredningsevne, men ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom enn den opprinnelige omikronvarianten.

Vaksineeffekt 
På grunn av et stort antall piggmutasjoner, inkludert 15 mutasoner i det reseptorbindende domenet, skiller omikronvarianten seg fra tidligere varianter og dermed påvirkes også effekten av vaksinene. 

I en artikkel publisert i New England Journal of Medicine beskriver forskerne at etter den primære vaksinasjonen med to doser av mRNA-1273-vaksinen, var nøytraliseringstiterne mot omikronvarianten 35 ganger lavere enn de mot D614G-varianten, noe som igen kan føre til økt risiko for reinfeksjon.

En boosterdose av mRNA-1273-vaksine var assosiert med nøytraliseringstitre mot omikronvarianten som var 20 ganger høyere enn de som ble vurdert etter to vaksinedoser.

Både Moderna og BioNTech/Pfizer er nå i gang med utprøving av omikronvaksiner.

Ifølge «Koronastudien» kommer det fram at de fleste som har fått long-covid, hadde mild covid-19 sykdom.

– Dersom omikron ligner på de andre variantene av koronaviruset, så blir det mye «long covid», uttalte lege og forsker Arne Søraas, til NRK. 

Søraas leder den norske studien og han påpekte at man ikke vet hvor mye vaksinen beskytter og hvordan omikron arter seg.

– Gitt at omikron er lik tidligere varianter så vil man se at en av syv rapporterer hukommelsessymptomer og en av tre vil rapportere dårligere helse, forklarte Søraas. 

Norsk Helseinformatikk (NHI), som det refereres til i denne artikkelen, og Dagens Medisin har felles eierskap gjennom medieselskapet Bonnier. 1. februar 2021 ble NHI og Dagens Medisin organisert sammen i Bonnier Healthcare Norway.

Powered by Labrador CMS